Rekordregnskab fra DLR

DLR fik et resultat på 458 mio. kr. efter skat.

DLR's regnskab for 2008 viser et rekordresultat efter skat på 458 mio. kr. mod 373 mio. kr. i 2007.

Selskabet har dermed klaret sig godt igennem den igangværende finansielle krise.

"Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at DLR har opnået et meget flot resultat i 2008," siger adm. direktør Bent Andersen.

Resultatet er opnået med et nettoudlån på 16 mia. kr. samtidig med næsten uændrede omkostninger og stærkt begrænsede tab.

Dertil kommer, at en forventet større udgift til kursregulering af værdipapirer i stedet endte med en mindre positiv kursregulering på halvanden mio. kr.

"Vi har en stærk tro på, at det koncept, som vi har bygget op i et tæt samarbejde med mindre og mellemstore pengeinstitutter, også i de kommende år vil vise sig meget solidt," siger Bent Andersen.

DLR forventer et lavere aktivitetsniveau i 2009 og regner med en moderat stigning i tab og en lidt mindre basisindtjening end i 2008.

DLR forventer derfor at komme fornuftigt igennem 2009.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle