Rekordstor EU-eksport

Det ser ud til, at markederne er ved at komme sig efter den normale sæsonmæssige nedgang i priser omkring nytår. Den tyske notering tog sig i hvert fald et gevaldigt hop i fredags med en stigning på hele ni cents (67 øre/kg).

Stigningen er dog først og fremmest et udtryk for relativt små tilførsler af slagtesvin i disse uger. Tilførsler der knap dækker de tyske slagteriers efterspørgsel. På svinekødmarkedet melder slagterierne herhjemme om et fortsat noget presset marked for kamme, mens ferske skinker handles til stigende prisniveau denne uge. Øvrige udskæringer handles til uændret prisniveau.

Det stigende prisniveau for skinker skyldes, at denne udskæring handles på ugebasis og derfor stiger i pris som følge af det lavere udbud. Kamme derimod handles på lidt længere kontrakter, og markedet for kamme her og nu lider under, at der er lagt en del på lager den seneste måneds tid.

Rabobank-rapport

Landbrugspressen har de seneste uger omtalt en nylig udkommet rapport fra den hollandske storbank, Rabobank, om det europæiske kødmarked. Og rapporten tegner da også et meget optimistisk billede for svineproducenternes indtjening i 2012. Men Rabobanks positive udsigter bygger alene på en forventet markant nedgang i EU-produktionen af svinekød på 3,6 pct. i 2012.

Får vi en nedgang i produktionen i den størrelsesorden, kan man kun være enig med Rabobank i, at 2012 bliver et prismæssigt godt år, hvor det igen bliver sjovt at være svineproducent. Prisen vil i så fald formentlig også blive en del højere end i den seneste L&F-prognose. Men indtil nu har vi altså ikke set nogen nedgang i produktionen i de store svineproducerende lande i Vesteuropa som Tyskland, Spanien, Danmark, Holland og Frankrig.

Nedgang i Polen

Et EU-land, hvor vi derimod allerede nu ser en markant nedgang i produktionen, er Polen. Svineproduktionen i Polen er fortsat præget af mange små sobedrifter, der i stor stil lukker eller sænker produktionen i økonomisk dårlige tider. Her fungerer de gamle svinecykler stadig, og der forventes en nedgang i produktionen i de to første kvartaler af 2012 på henholdsvis 9 pct. og 10 pct. Nedgangen i den polske produktion har også betydet, at vi i 2011 så en øget dansk eksport til Polen af såvel smågrise som svinekød. En eksport der formentlig vil stige yderligere i 2012.

Eksporten ud af EU

Hvad angår eksporten af svinekød ud af EU, er Rabobank noget mere pessimistisk og forventer et fald i 2012 i forhold til 2011. Det forudses, at EU-eksporten vil blive ramt af genopbygget produktion i Sydkorea og Kina, samtidig med at den russiske produktion vil stige.

Men her er det værd at huske, at 2011 også var et helt ekstraordinært godt år for eksporten af svinekød ud af EU. Endnu foreligger der ikke tal for hele året, men alt tyder på, at den samlede EU-eksport af svinekød i 2011 vil sætte en ny imponerende rekord med ca. 3,3 mio. tons. Det vil i givet fald være 600.000 tons mere end den hidtidige rekord fra 2010 på 2,7 mio. tons. For blot fem år siden lå eksporten under to mio. tons. Den øgede EU-eksport er bl.a. en konsekvens af en mere globaliseret verden, men den gør også hele svinekødmarkedet i EU mere sårbart over for, hvad der sker på vores eksportmarkeder. I 2011 var det ca.13 pct. af produktionen i EU, der blev eksporteret. For blot få år siden var det kun syv pct.

Afhængighed af Asien

Et af de markeder, vi er på vej til at blive mere og mere afhængige af, er Kina. Hvor Rusland tidligere var det største marked, udviklede Kina/Hongkong sig i 2011 til det vigtigste marked for EU-eksporten af svinekød. Og de asiatiske markeder i form af Kina, Japan, Sydkorea m.v. aftager i dag samlet mere end 50 pct. af EU's eksport.

Den store eksport af svinekød til de asiatiske markeder er ganske imponerende, når man tager i betragtning, at den anden store eksportør af svinekød til Asien, USA, har en betydelig konkurrencefordel i form af væsentlig kortere transporttid. En transporttid på kun to uger med skib fra USA til Asien betyder, at amerikanerne kan sende kølede produkter til dette marked, mens EU's eksport udelukkende består af frosne produkter som følge af en transporttid på syv uger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle