Rentestigningerne fortsætter - ejendomsmarkedet gearer ned

Renter stiger og falder - det ved vi alle sammen godt. Men det er dog over de seneste to år alligevel kommet som en overraskelse for mange, hvor meget renten kan stige, og hvilken betydning det har for priserne på fast ejendom.

Fra sommeren 2005 begyndte renterne at krybe op. Et spirende europæisk opsving har i kombination med en forholdsvis høj inflation fået den Europæiske Centralbank (ECB) til at hæve renten syv gange, så den korte europæiske rente i dag hedder 3,75 procent - ikke to procent, som tilfældet var for halvandet år siden. Med renteforhøjelserne fra ECB er den europæiske rente ved at være normal - men det synes sandsynligt, at der er yderligere renteforhøjelser på tapetet i løbet af i år. Vi forventer således, at ECB vil hæve renten yderligere to gange - første gang i juni og anden gang i løbet af efteråret.

Det bliver dermed også endnu dyrere at låne penge. Rentestigningerne rammer dog nok primært lån med kort rente - mens den lange rente sandsynligvis holder sig rimeligt stabil, da de finansielle markeder generelt er skeptiske med hensyn til opsvingets videre skæbne.

Når renten stiger, så bliver det dyrere at låne penge, og dermed falder efterspørgslen. Rentestigningerne har på nuværende tidspunkt ført til, at temperaturen på boligmarkedet er faldet fra at være på kogepunktet til nu at befinde sig på et mere behageligt niveau. Set over det seneste halve år er huspriserne steget med to procent. Det er en markant lavere vækst, end hvad vi så for blot et år siden - men det er altså ikke faldende priser. Der er udsigt til, at boligmarkedet forbliver i slæbesporet en rum tid endnu. Man kan endda godt frygte, at vi på dele af markedet vil se egentlige prisfald. Som billedet ser ud i øjeblikket, er risikoen imidlertid klart størst i hovedstadsområdet, hvor vi allerede nu ser pæne prisfald på ejerlejligheder. Kigger vi på prisudviklingen i provinsen, er risikoen for prisfald langt mindre - vi skal også huske på, at dansk økonomi i øvrigt ser kernesund ud. Priserne på landbrugsejendomme følger i store træk den generelle tendens på ejerboligmarkedet - og tiderne er altså også ved at skifte her. Men meget taler dog for, at vi kan undgå generelle prisfald på markedet i denne omgang.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle