Ridefogeden genopstået?

I gamle dage kunne ridefogeden komme ridende ind i landsbyen, og uanset hvor godt bønderne havde lavet arbejdet, så kunne ridefogeden helt vilkårligt efter eget forgodtbefindende diktere offentlig gabestok eller anden afstraffelse i flere dage.

Men det var i gamle dage, før den moderne retsstat trådte i kraft, og sådan er det ikke mere - det regner vi da ikke med - og alligevel så vækker det mindelser, når vi tænker på den behandling, som nutidens landmænd får af den nuværende regering, der har trumfet sin randzonepakke igennem folketinget, uden at regeringen selv kan forklare, hvor randzonerne skal være, og heller ikke kan forklare, hvilket plantedække der skal være for, at der er adgang. Det er stærkt kritisabelt, at regeringen ikke kan forklare og svare på spørgsmål om egen lovgivning. Helt galt bliver det, når den nuværende regering siger til lodsejerne, at det må de selv finde ud af, men vi sender senere en kontrollant ud om et års tid for at se på det. Så svarer det til, at vi i trafikken ikke havde nogen farttavler, og selv skulle gætte hvor stærkt man må køre på de forskellige veje, og først fik klar besked når fartkontrollen kommer med bøden.

Ikke underligt, at det vækker mindelser om ridefogedens tid

Ikke underligt, at det vækker mindelser om ridefogedens tid, og vi kunne forledes til at tro, at han var genopstået.

Heller ikke underligt, at man som lodsejer kunne få lyst til at lade hånt om randzonereglerne og blæse sagen en lang march.

Men uanset hvor stor lyst man kunne have til det, så må vi bare sige, at vi ikke lever på ridefogedens tid men lever i en retsstat, hvor en regering kan træffe tåbelige beslutninger og gennemføre dem, når den har flertal til det.

Et grundvilkår i en retsstat er, at lov er lov og lov skal holdes. Når vi så, som i dette tilfælde med randzonepakken, ikke er tilfredse, så må vi inden for demokratiets spilleregler kæmpe for at få et nyt flertal, der kan lave om på tingene igen. Alle er således forpligtet til at overholde loven. Med sin randzonepakke har regeringen åbenbart erkendt, at der er problemer. Fødevareministeren har udråbt lovens første år til at være fjumreår.

Spørgsmålet er bare: Hvor går fjumregrænsen? Hvad siger ridefogeden?

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle