Rotorharven kan ødelægge det øverste jordlag

Voldsom bearbejdning med rotorharve kan slå lerindholdet ud af jordpartiklerne, viser undersøgelser.

En rotorharve kan gøre mere skade end gavn.

Rotorharver betragtes af mange landmænd som det mest effektive redskab til jordbearbejdning. Forskere på området jordbehandling og jordstruktur er imidlertid ikke så begejstrede for rotorharver. Undersøgelser har nemlig vist, at en rotorharve kan beskadige det jordlag, den bearbejder.

"Rotorharven kan give en så voldsom påvirkning, at lerindholdet så at sige slås ud af jordpartiklerne. Derefter kan de løsnede lerpartikler sive ned eller udvaskes til dybere jordlag. Lerpartikler, der frigøres på den måde, betegnes som dispergeret ler eller lerkolloider. Med andre ord sker der en separation, hvilket er uheldigt," siger seniorforsker Per Schjønning, Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Forarmer jorden

"Rotorharven kan tilføre en stor mængde energi til det bearbejdede lag. Virkningen af én rotorharve-overkørsel kan være en faktor fire af en tandharve-bearbejdning," forklarer Per Schjønning.

Voldsom bearbejdning med en rotorharve år efter år kan af ovennævnte årsager forarme det øverste jordlag. Den uheldige virkning består blandt andet i, at lerjordens evne til at danne "krumme-lignende" partikler forringes. Dermed forringes også jordens dyrkningsegenskaber, så det bliver vanskeligt at etablere et godt såbed.

"De ideelle "krummer" bliver i stedet til store, faste knolde. Findeling af dem kræver så endnu mere energi - og vi får en ond cirkel," siger Per Schjønning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle