Så frø og dæksæd på dobbelt rækkeafstand

Rækkeafstand og udsædsmængde i dæksæden skal afpasses efter sortens konkurrenceevne

»Dobbelt rækkeafstand af både dæksæd og frø vinder større og større udbredelse. De fleste såmaskiner kan bygges om, så de kan så dæksæd og frø med hvert andet såskær og i forskellig dybde.« Det fortalte avlschef Erling Christoffersen, DLF-Trifolium, på Plantekongressen.

»Vores forsøg viser en meget lille udbyttenedgang i dæksæden ved såning på dobbelt rækkeafstand. Ompløjningsprocenten er også mindre, så der spares omkostninger til etablering af ny afgrøde.«

Stor forskel på arter og sorter

Avlschefen pointerede, at det også er vigtigt at tage hensyn til sorten ved etablering af frø. Det drejer sig om at finde den rigtige balance mellem dæksæd og frø, så begge udvikler sig tilfredsstillende.

»Nogle sorter er meget langsomtvoksende og kræver ekstra god pleje ved etablering. Mens andre vokser meget hurtigt og kan blive for kraftige, så det går ud over dæksæden. Vi har i forsøg afprøvet sorter ved forskellige såmetoder, og der er stor forskel på, hvor godt de forskellige sorter er etableret.«

Såning frem for drysning

Der er også stor forskel på fremspiringen af frø, alt efter om det drysses ud på jordoverfladen og tildækkes af jord, eller sås i en rille i den korrekte dybde.

»Specielt i foråret, hvor de øverste centimeter ofte tørrer ud efter såning, ses en forsinket fremspiring af drysset frø, fordi det først spirer efter regn. Hvorimod korn sået i korrekt dybde spirer straks. Og frø der først spirer, når kornet er ved at buske sig, taber ofte konkurrencen mod kornet.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle