Så kom septoria til hveden

Sprøjtebehov udløst i mange marker, men der er sortsforskel.

I den seneste tid med bygevejr er tærsklen for sprøjtning mod septoria overskredet i mange hvedemarker. Ifølge planteavlskonsulenternes registreringsnet har hveden nu som gennemsnit nået stadie 37 (fanebladet synligt), mens de længst udviklede marker er tæt på begyndende skridning.

Der er imidlertid en forskel på sorternes modtagelighed for septoria. I modtagelige sorter udløser fire-seks dage med nedbør efter stadie 32 en behandling, men i de mindre modtagelige (Mariboss, Tabasco, Ambition, Lear) starter optællingen af dage med nedbør først i vækststadie 37 (fanebladet synligt), og bekæmpelse er tidligst aktuel i vækststadie 39 (fanebladet fuldt udviklet).

Vælg strategi

Samtidig er der registreret meget uensartet nedbør, og i mange marker vurderes smittetrykket af septoria som meget lavt, og her vil man også i modtagelige sorter kunne trække første sprøjtning til stadie 39, hvor fanebladet er fuldt udviklet.

På det tidspunkt vil man kunne anvende omkring 25 procent normaldosering, hvilket vil sige f.eks. 0,25 liter Bell + 0,1 liter Comet, hvis planen er delt aksbeskyttelse. Ved den sidste behandling efter skridning kan der i så fald bruges Bell, Rubric eller Proline, hvor dosis tilpasses nedbørsforholdene. I områder med mere nedbør, og hvor der er udløst bekæmpelse i vækststadie 33-37, anbefaler Videncentret Planteproduktion eksempelvis 0,2 liter Rubric, 0,3 liter Bell eller 0,15 liter Proline ved første sprøjtning, og i disse tilfælde anvendes Bell + Comet til ved afsluttende aksbeskyttelse.

De fleste marker med vinterbyg og vårbyg er hidtil relativt sunde uden behov for bekæmpelse af svampe.

Læs mere

Følg afgrødernes tilstand og sundhed samt nedbør i dit område på www.landbrugsinfo.dk/regnet

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle