Såbed, roe og optager afgør høstspildet

Der er flere knapper at skrue på, når man vil sænke høsttabet i roemarken, hvor en af de største syndere er brækkede spidser.

»Det nemmeste sted at tjene ekstra penge i roemarken er ved at sænke spildet,« indledte Otto Nielsen fra Nordic Beet Research, da forædlerfirmaet Strube Scandinavia på et minisimenar satte fokus på netop høstspild i roemarken.

»Find 20 roer og undersøg spidsen. Hvis hver fjerde roe mangler spidsen, og den er knækket af, hvor tykkelsen er to centimeter eller mere, kan der sidde 1 tons spidser pr. hektar tilbage i marken,« pointerede Otto Nielsen.

 

Forædler spildfri roe

Løsningen er at køre dybere og langsommere med optageren, og eventuelt langsommere med rouletterne.

Det er dog en balancegang, da dette har den bagside, at kapaciteten sænkes, og indholdet af jord øges.

Færre brækkede spidser og samtidig en lav jordprocent er to af de ønsker, Strube Scandinavia bygger ind i forædlingen af deres Harvest Plus-roer, hvor de to mest udbredte er Bosch og Pasteur

»Vi arbejder med fire områder, ensartethed, bladhæftets placering, roens placering i jorden og endelig rodformen,« forklarede Kristian Nørby Nielsen, produktchef hos Strube Scandinavia, og uddybede:

»Ensartethed kræver høj frøkvalitet og ens fremspiring, så vi scanner roefrøene og kan sortere de tomme fra. Såbedet har dog også stor betydning for, hvor ensartede roerne bliver.«

Et bladhæfte, der er let at toppe af i en højde på fem til otte centimeter over roen, er et andet mål ligesom en ensartet placering i jorden.

»Jo mere ens roerne sidder i jorden, jo lettere er det for piloten at lave et godt stykke arbejde med optageren,« pointerede Kristian Nielsen, der endelig foretrækker en lettere hulkindet form på roen, da den er lettere at rense.

Hydraulisk chassis holder

maskinen vandret

De tre mest udbredte mærker af selvkørende roeoptagere var også repræsenteret på dagen, henholdsvis Holmer, Ropa og Kleine.

Hver især har de løsninger, der blandt andet skal sikre, at høstspildet holdes nede.

Ropa tilbyder nu deres selvoprettende chassis på både de toakslede Panther og treakslede Tiger-optagere. Systemet kan holde maskinen lodret ved kørsel på hældninger på op til ti grader. Det gør det blandt andet nemmere at holde en ensartet optagerdybde på tværs af hele optagerbordet. Samtidig bliver rækkestyringen mere præcis, og som kronen på værket kan maskinen kæntres manuelt af piloten eksempelvis ved aflæsning. Herved bliver stigningen på aflæsserbåndet mindre, og roerne skades mindre ved aflæsning.

Automatisk dybdestyring

Holmer sikrer en ensartet optagerdybde ved at lade hvert optagerorgan tilpasse sig terrænnet under kørslen. Dybdestyringen sker automatisk og er derfor uafhængig af chaufførens indblanden. Mærket var repræsenteret med sin nyeste og største maskine, Terra Dos T4.40 med 40 kubikmeter tank.

Grimmes Rexor 630 var eneste oppelhjulsmaskine. De giver mindre jord i maskinen, så rouletterne kan køre langsomt og holde roerne intakte. Den var i øvrigt monteret med en ny kombineret stål- og gummiaftopper, hvor gummi pudser dybt og stålslagler øverligt

Faktaboks

Sænk høstspildet i roemarken

  • Lav en god pløjning og såbedsharvning
  • Vælg en roesort med ensartet fremspiring og hul form
  • Kør dybere og langsommere med optageren

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle