Sådan bliver du en bedre leder: Bekæmp myter om samarbejde

Som ejer og daglig leder er du ansvarlig for, at dagligdagen glider bedst muligt. Artiklen er inspireret fra Landbrugsavisens sommerserie om udlændinge i landbruget.

Af Bo Kær, Sagro,HR- og ledelsesrådgiver

Myte 1

Undgå øjenkontakt og sig så lidt så muligt, hvis du besøger stalden i arbejdstiden.

Fakta: Alle har behov for at føle sig set, respekteret og værdsat. Gå dagligt en runde, hvor du smilende hilser på hver medarbejder, og – hvis der er tid – tager en kort snak om, hvad medarbejderen er i gang med at lave.

Myte 2

Forstyr ikke medarbejderne med faglige forklaringer og overordnet information.

Fakta: Medarbejderne motiveres af at blive involveret i de daglige beslutninger og den faglige baggrund for at ’gøre, som vi gør her på gården’. Deres energi og selvværd får et løft, når du spørger ind til deres viden om og erfaringer med diverse fagområder.

Myte 3

Organisationen giver sig selv. Brug ikke tid på at kommunikere ansvarsfordeling og de enkelte medarbejderes spidskompetencer.

Fakta: Lav en organisationsoversigt, der er struktureret efter ansvarsområder. Ved at synliggøre hvor ansvaret er placeret hos hver enkelt medarbejder, skaber man en kultur, hvor den enkelte tager ansvar for sit område og bidrager til de fælles mål.

Myte 4

Individuelle hensyn er ikke retfærdige. Alle skal have lige træls arbejdstider og en andel af kedelige arbejdsopgaver.

Fakta: Medarbejdernes vilje til at være fleksible bør gengældes med arbejdsplaner, der tager hensyn til familieliv og sociale forhold. At lave sådan en plan er svært, men den vægtes højt.

Myte 5

Kultur på arbejdspladsen er tidsspilde. Medarbejderne må forstå, at lederen må gøre som det passer ham.

Fakta: Kommuniker i skrift og tale, hvad der er vigtigt for at få succes i ansættelsen. Beløn den kultur, du ønsker. Gå forrest med at udleve arbejdspladsens værdier, og lad gerne medarbejderne få indflydelse på dem. Skriv værdierne op, f.eks. på en plakat i kantinen eller medarbejderhåndbogen.

Myte 6

Ros aldrig en medarbejder. Det vil hurtigt ende med et urimeligt lønkrav.

Fakta: Ros og en anerkendende lederstil er blandt de mest effektfulde virkemidler til at motivere medarbejdere til at føle tillid, trivsel og tage ansvar for egne arbejdsopgaver og medansvar for bedriftens arbejdsopgaver. Tal om fejl i en konstruktiv tone, så gentagelse undgås.

Myte 7

Medarbejdere kommer her kun for pengene. Giv dem en lang arbejdsuge og fast månedsløn.

Fakta: Der skal være styr på arbejdstimer, aflønning, afspadsering og ferier. Ordnede forhold signalerer respekt og høje forventninger, og det smitter som regel af på medarbejdernes engagement og ansvarlighed.

Myte 8

Medarbejderne arbejder mest effektivt, hvis de kun får den vide, som der skal til for at løse egne arbejdsopgaver.

Fakta: Involvering af medarbejderne motiverer og sparer dig for rigid efterkontrol. Hold ugentlige møder, hvor alle fagområdets medarbejdere er samlet og italesætter resultater, ideer, udfordringer osv. Fasthold mødets budskaber og aftaler med et visuelt værktøj såsom et whiteboard.

myte 9

Samarbejdet med kollegaerne og integration i lokalsamfundet er private anliggender.

Fakta: Samarbejde kræver forventningsafstemning, respekt for forskelligheder og italesættelse af opgaverne. Forståelsen for det hele menneske, sociale relationer, og at der er et liv uden for arbejdspladsen motiverer. Lidt starthjælp ofte er nok til at få den nye medarbejder integreret i lokalsamfundet.

Myte 10

De unge vil spare penge op og vil ikke betale ret stor husleje. Derfor skal der spares på boligen.

Fakta: Erfaringen viser, at unge medarbejdere, som – ud over at trives på jobbet – bor under ordnede boligforhold med klare aftaler om rengøring og ryddelighed, bliver længere tid i stillingen.

Opsamling

Landbrugets anseelse som arbejdsplads er et fælles ansvar, der fordrer, at alle – landmænd, rådgivere, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund – yder deres. Mange landmænd gør en stor indsats for at skabe gode arbejdspladser. Jeg håber, at ovenstående indspil kan inspirere til, at vi får trængt de få dårlige eksempler tilbage i det store billede og erstattet af de mange gode eksempler, hvor dygtige medarbejdere vælger landbruget, fordi man her kan opleve arbejdspladser i verdensklasse.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle