Sådan får du økonomi i kødkvæg

Karsten Østergaard Hansen ligger med sine 4.000 kr. i dækningsbidrag pr. ammeko plus diverse tilskud pænt, når man kigger på Videncentrets benchmarking for kødkvæg for 2011, hvor forskellige kødkvægbesætningers nøgletal sammenlignes. Det gennemsnitlige dækningsbidrag pr. års-ammeko for alle bedrifter ligger på 3.833 kr., men det er inklusiv handyrpræmie og tilskud til mvj-ordning og naturpleje. Der er dog plads til forbedring for mange, for de fem højeste dækningsbidrag har et snit på 5.324 kr. Og den allerbedste i 2011 - en herefordbesætning på 19 ammekøer - endda på 5.719 kr.

"Den bedste besætning i 2011 udmærker sig ved at få en rigtig høj pris for både kød og solgte levedyr, en billig fodring, en meget lav dødelighed og en imponerende reproduktion - med en kælvningsalder på godt 25 måneder, et kælvningsinterval på 355 dage og 1,1 kalv pr. årsko i snit - udelukkende med inseminering."

Det fortæller Per Spleth, der er teamleder for Kødproduktion på Videncentret Kvæg, og står bag Benchmarking 2011.

Tjen penge på dit kødkvæg

For at tjene penge på sit kødkvæg anbefaler Per Spleth at fokusere på følgende:

Høj selvforsyningsgrad af foder (græs/hø, majs, valset korn, måske foderurea + evt. billige biprodukter)

Kælvning på optimalt tidspunkt (sept.-dec.)

Fravænning af kalve (5-6 mdr.) så slagtetyre afsættes til bedste pris (sept.-dec.)

Billig afgræsning - evt. betaling for naturpleje. Udnyt tilskudsmuligheder.

Lang afgræsningsperiode (20. april-15. november).

Afgræsning på ekstensive arealer kun fra 15. maj til 30. september, hvis der skal være tilvækst

Brug valset korn og mineraler i kalveskjul.

Afsætning af slagtedyr, koncepter, levedyr, feedlots.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle