En randzone er et stykke udyrket jord mellem mark og vandløb. En intelligent randzone er mere avanceret.

I den intelligente randzone løber drænvandet ikke direkte i vandløbet, men filtreres gennem randzonen. Vandet løber fra drænene i en grøft, man graver mellem marken og vandløbet. Her vil vandet stå stille, og fosfor kan bundfældes. Noget af drænvandets kvælstof kan omdannes til luftformigt kvælstof.

Mellem grøften og vandløbet er et areal med beplantning, som vandet kan sive igennem ud i vandløbet. Der kan for eksempel være græs og elletræer.

Ifølge forskere ved Aarhus Universitet skal grøften være cirka fem meter bred, og vandspejlet i grøften være mindst en meter højere end i det vandløb, hvor vandet ender. Vandstanden skal være cirka en meter.

Den beplantede del af zonen skal være mindst fem meter bred, og her må godt stå 20 centimeter vand.

Drænvandet løber ind i en brønd i den ene ende, og det, som ikke siver ud i vandløbet gennem jorden, løber ud i en brønd i den anden ende.

Frank Bondgaard, projektleder hos Seges, vurderer, at 50 meter intelligent bufferzone koster cirka 100.000 kr. Da bufferzonen ligger i kanten af marken og er et kvælstofvirkemiddel, vil man fortsat kunne modtage hektarstøtte for det areal, den fylder.

Landbrugsstyrelsen arbejder ifølge teamleder Jakob Møgelvang på at godkende intelligente bufferzoner som virkemiddel hurtigst muligt. Han kan derfor heller ikke svare detaljeret på spørgsmål fra LandbrugsAvisen for nuværende. På spørgsmålet, om man vil få tilskud til projekter, peger han på, at hvis det bliver godkendt som et kollektivt virkemiddel, kan tilskud eventuelt komme på tale. Hvis det er et virkemiddel, landmanden kan bruge på bedriften, vil der ikke være tilskud.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle