Sådan har ukrudtsresistens udviklet sig

Ukrudtsmidlerne kom frem midt i 40erne og allerede 10 år efter fandt man resistens 1. gang. Siden er det eksploderet.

1957

Første resistensfund på verdensplan

var på Hawai, USA i planten Spreading Dayflower overfor Auxin-virkemekanismen. Siden er resistensforekomst fortsat opad i raketfart, der er ingen tegn på, at det klinger af.

1991

Første fund af SU-resistens i Danmark var i fuglegræs i 1991. I øvrig tokimbladet ukrudt blev resistens fundet i 2003 i kornvalmue og hanekro, i 2010 i lugtløs kamille og gul okseøje og i 2011 i hyrdetaske. Af disse ses kun resistent fuglegræs og kamille ofte. Der blev dog fundet triazinresistens i Danmark tidligere end 1991 i f.eks. brandbæger, natskygge og bakkestjerne.

2001

Første fund af resistens i græsukrudt i Danmark var i agerrævehale. I 2010 fandt man resistens i ital. rajgræs og vindaks og i 2013-15 i alm. rajgræs. Kun resistent rævehale og rajgræs findes ofte i Danmark.

2016

Første status over udbredelsen af resistent ukrudt i Danmark er lavet af Aarhus Universitet, som indsamlede 334 frøprøver af otte ukrudtsarter i ukrudtsforsøg i hele landet (2013-15). Resistens blev fundet hos 30 pct. af agerrævehale, 15 pct. af fuglegræs, 14 pct. af italiensk rajgræs, 19 pct. af alm. rajgræs, fem pct. af kornvalmue og en pct. af kamille (lugtløs). Der blev fundet resistens på otte pct. af lokaliteterne

2017

USA har flest resistente ukrudtsarter fulgt af Europa, Australien, Canada, Kina og Brasilien. ALS-hæmmere er den virkningsmekanisme, der er mest udbredt og hurtigst stigende. Så kommer PSII-hæmmere og ACCase-hæmmere. I dag er antal ukrudtsarter med resistens over for flere virkningsmekanismer (op til 11) steget drastisk. Af afgrøder er resistens mest udbredt i hvede, så majs, sojabønner/ris og bomuld. Der er langt flest resistente ukrudtsarter hos græsserne, derpå kommer kurvblomster og så de korsblomstrede ukrudtsarter. Kilde: www.weedscience.com.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle