Sådan har vi gjort

»Den danske fødevareklynge er blandt de største i hele verden, målt på størrelsen af beskæftigelsen, og målt på verdensmarkedsandele er der en meget stærk internationale konkurrenceevne flere steder i fødevareklyngen«.

Sådan står der at læse på Fødevareministeriets hjemmeside, og bedre kan grundlaget for denne liste næppe defineres. PÅ de kommende sider kan du læse nøgletallene fra de 200 største og mest betydningsfulde virksomheder i klyngen, rangeret efter deres omsætning.

Kernen i fødevareklyngen er og vil altid være den enkelte landmand, og vi har her defineret virksomhederne som landmandens direkte samarbejdspartner. Forudsætningen for at være med på listen er, at landbruget er selskabets hovedaktivitet. F.eks. er generelle byggefirmaer eller rådgivere, der nu og da har landmænd som kunder, ikke med.

Virksomhederne rangordnes i forhold til deres fulde, internationale omsætning. Så vidt det er muligt har vi brugt omsætningen for hele koncernen, altså aktiviteter både i det danske moderselskab og eventuelle datterselskaber i ind- og udland. Datterselskaber, der lever deres eget selvstændige liv - f.eks. Kongskilde, ESS-Food og Vilomix - er medtaget, også selv om de er ejet af et andet selskab. De selskaber, danske landmænd har etableret i udlandet, har i dag også en størrelse og betydning, der gør dem selvskrevne til listen.

Tallene er kontrolleret i både selskabsregistret og hos de enkelte virksomheder selv.

Når omsætningen mangler

En række centrale aktører offentliggør ikke deres omsætning, men kun bruttoresultatet. Billedet vil være misvisende uden disse virksomheder. Derfor er de medtaget på en særlig liste, men desværre kan de ikke indgå i oversigterne på de enkelte brancher.

Vi savner stadig nogle

Trods alle anstrengelser gennem årene savnes en række virksomheder på listen. Store selskaber, ikke mindst i primærproduktionen, er organiseret i privateje og har derfor ikke pligt til at indsende regnskaber. Vi kan heller ikke udelukke, at vi har overset virksomheder i den måde, data er udtrukket på. Vi har medtaget landbrugets långivere og ville også gerne have haft landbrugets forsikringsselskaber med, men de opgør ikke landbrugsomsætning. På samme måde mangler visse veterinærselskaber, der ikke skelner mellem human og veterinær medicin.

Listen er skabt i tæt samarbejde med Dansk Revision, Randers, der har tjekket regnskaberne og sagt god for deres validitet.

Opgørelsen er afsluttet 30. august. Regnskaber, der er leveret efter denne dato, er ikke medtaget.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle