Sådan søger du om forhøjet pris til et eksisterende solcelleanlæg

Det er Energinet.dk, der træffer afgørelse om forhøjet pristillæg.

Forhøjet tillæg til solcellestrøm kommer ikke automatisk. Derimod skal man sende en ansøgning til Energinet.dk, hvor man dokumenterer, at man opfylder reglerne for at få det forhøjede tillæg. Jo før man er blevet tilsluttet til elnettet, des før behandler de ansøgningen.

Støtten kan søges elektronisk eller på ansøgningsskema pr. post.

Energinet.dk’s afgørelser om forhøjet pristillæg kan påklages til Energiklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt, og klagefristen er fire uger, fra afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Læs mere

Tjek reglerne og søg om forhøjet tilskud på www.energinet.dk/solceller

Faktaboks

  • Anlægget er et 150 kWh-anlæg placeret på taget af en gammel svinestald. 
  • Anlægget monteres med gfc pitc-roof til eternittag
  • Green force company har projekteret, leveret og sørget for el-installationen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle