Såningen tæt på at være færdig

Jacob Hougaard har tilført frøgræsstubben spildevandsslam før såning af hvede.

Mandag fik Jacob Hougaard sprøjtet rapsmarkerne mod den konstaterede forekomst af jordlopper.

Det kunne ske på rette tidspunkt med 0,1 liter Cyperb pr. hektar, da den 24 meter brede Amazone-sprøjte har en kapacitet på 12-14 hektar pr. time inklusive påfyldning og transport.

Vinterrapsen er fremspiret og etableret pænt og ensartet efter pløjning og tilsåning med harvesåsæt. Skadedyrbekæmpelsen i rapsen gav kun et begrænset afbrud i jordbehandling og såning af den resterende vinterhvede, der er Frument og Ambition til fremavl.

Færdig næste uge

Jacob Hougaard forventer at blive færdig med efterårssåningen næste uge. Jorden er bekvem for både pløjning og den efterfølgende såning med harvesåsæt.

I år har der været gode muligheder for etablering af vinterhveden. Frøgræsstubben er en god forfrugt. Det ret tidlige høsttidspunkt giver nogle muligheder, som Jacob Hougaard udnytter til fordel for den kommende vinterhvede-afgrøde.

Efter høst får frøgræsstubben fred et par uger, så spildfrø, ukrudtsfrø og eventuelt rodukrudt kan spire. Derefter bortsprøjtes det hele med Roundup.

»I år er frøgræsstubben tilført spildevands-slam. Det er gået ganske udmærket, da marken jo har god bæreevne, så der ikke efterlades nogen spor,« siger Jacob Hougaard.

Derefter findeles grønsværen med et træk med tallerkenharven, hvorefter marken er klar til pløjning og såning.

Jacob Hougaard har overvejende sandjord. Derfor kan tilsåningen nemt klares med et harvesåsæt med tandsektion foran såbjælken.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle