Sønderjyde vil fastholde fokus på rammevilkår

Henrik Frandsen vil tage sine erfaringer fra grænseområdet med i Landbrug & Fødevarer. Og så vil han gerne være 'politisk ordfører' for landmændene.

Henrik Frandsen, formand for Sønderjysk Landboforening og kandidat til posten som viceformand i Landbrug & Fødevarer, vil gerne bruge sine erfaringer med at leve i et grænseområde til at fastholde det fokus på landbrugets rammevilkår og konkurrenceevne, som han selv har været med til at skabe.

"I Sønderjysk Landboforening roser vi os af, at det var os der startede debatten om rammevilkår og konkurrenceevne. I 2009 og 2010 holdt vi bl.a. tre stormøder med i alt 2.000 deltagere. Da fik vi virkelig sat konkurrence- og rammevilkår på dagsordenen. Og den dagsorden kører stadigvæk," siger Henrik Frandsen.

Tyskland påvirker

Som sønderjyde har han nabolandet Tyskland helt tæt inde på livet. Det giver et vågent øje for de skævheder og uligheder der er, når naboer har forskellige rammevilkår.

"Vi lever i et område, hvor vi er under stærk påvirkning fra Tyskland. Jeg har rigtig mange naboer, der producerer majs til de tyske biogasanlæg. I 2010 var det 9.000 hektar her i Sønderjylland," siger Henrik Frandsen.

Samtidig er de sønderjyske forpagtningspriser væsentligt højere end andre steder i landet, fordi tyske landmænd forpagter jord i området.

"Det er godt for bortforpagterne men skidt for husdyrproducenterne, der skal bruge jorden. Derfor er en af mine væsentlige pointer, hvis vi skal producere bioenergi i stor stil her i Danmark, at vi finder en model, så det ikke udkonkurrerer husdyrproduktionen. Det ser man faktisk nogle steder i Tyskland, hvor det især går ud over mælkeproducenterne," siger Henrik Frandsen.

'Politisk ordfører'

En anden mærkesag for Henrik Frandsen er kommunikationen mellem Landbrug & Fødevarer og medlemsbaglandet.

Han foreslår, at der etableres en arbejdsdeling i formandskabet, hvor viceformanden får medlemskommunikation som et særligt ansvarsområde. En opgave, han gerne selv lægger billet ind på.

Modellen med en viceformand, der kommunikerer markant og klart med baglandet, mens formanden 'for hele butikken' taler på det samlede fødevareerhvervs vegne, har mødt kritik for at være et oplæg til, at landbruget 'taler med to tunger'. Men sådan er det ikke tænkt, forsikrer Henrik Frandsen.

"Man behøver ikke nødvendigvis sige noget forskelligt, selvom man siger det på to forskellige måder. Og modellen er kendt i forvejen fra de politiske partier, der har politiske ordførere, som udlægger politikken."

2013-klar

Henrik Frandsens private landmandsbutik er en svineproduktion med 480 søer og fuld slagtesvineproduktion fordelt på de tre ejendomme, han ejer.

Søerne har han hjemme på Ulleruplund - og de er forlængst løsgående og 2013-klar.

"Det har jeg været siden 1997, og dét gør mig nok til en af pionererne," siger Henrik Frandsen. I drægtighedsstalden går søerne lunt i dybstrøelse til maven.

"Det giver en del arbejde, men jeg kunne godt lide tanken. Det er nok mest valgt med hjertet."

christensen@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle