Sørens råd til ledere:Uddeleger, lyt og vær støttende

En effektiv produktion kræver engagerede og kompetente medarbejdere, mener Søren Andersen fra Spøttrup Svineproduktion. Derfor arbejder han meget med hver enkelt medarbejder.

Søren Andersen ejer og driver Spøttrup Svineproduktion på Salling. Svineproduktionen er delt i to anlæg, som ligger på hver sin side af vejen. I alt er der 10 fastansatte og to-tre yderligere medarbejdere, når sæsonen kræver det. De driver sammen et sohold med 2.150 søer og cirka 400 hektar planteavl. Når man arbejder med en bedrift af den størrelse, er det ifølge Søren Andersen vigtigt, at medarbejderne i høj grad er ambitiøse og selvdrevne.

»Jeg er i den grad afhængig af, at de medarbejdere, jeg omgiver mig med, er nogle,som både vil og kan tage ansvar for at løse de opgaver, de bliver stillet over for. Ellers kan det ikke fungere«, siger Søren Andersen.

Menneskekunnen i fokus

Når snakken går på ledelse, benytter Søren Andersen sig ikke af en forkromet, nedskrevet ledelsesstrategi, når han tænker ledelse.

For ham handler det i langt højere grad om at kunne læse og forstå andre menneskers signaler.

»Der bliver bedrevet rigtig meget dårlig ledelse rundtomkring. Og det tror jeg i den grad er, fordi man som arbejdsgiver ikke er god nok til tolke sine medarbejdere. Det er ekstremt vigtigt«, siger Søren Andersen. For ham er ledelse ikke noget, man tager let på. Det er vejen til at nå virksomhedens målsætninger.

»Vi har nogle målsætninger om, hvor vi gerne vil hen. Og hvis vi skal nå dem, kræver det, at jeg har engagerede medarbejdere omkring mig, som forstår de mål, der er sat, og samtidig forstår deres rolle i forhold til at nå dem. Og det er her, ledelse kommer ind i billedet«, siger Søren Andersen.

Frihed under ansvar

Som leder går Søren Andersen meget op i at uddelegere ansvarsområder til sine medarbejdere. Det kan dog ikke stå alene, hvis man spørger svineproducenten.

»Det er ikke nok at give ansvaret fra sig, når man er leder. Det handler i høj grad også om at give medarbejderen den opbakning, han eller hun har brug for, før de kan blive en succes i jobbet. Og det er måske kernen af den måde, jeg griber tingene an på«, forklarer Søren Andersen.

Sikre på jobbet

En af Spøttrup Svineproduktions målsætninger er, at der skal produceres et godt stykke over 40 fravænnede grise pr. årsso.

Og hvis det skal lykkes, kræver det, at medarbejderne i flere led er helt sikre på, hvad der kræves af dem, og hvad deres opgave er. For at være sikre på, at alle medarbejderne er helt klar over, hvad der skal ske, er der hver onsdag sat tid af i kalenderen til at snakke de løbende processer igennem med alle medarbejderne på svineproduktionen.

»Vi følger løbende op på tingene. Hvad er gået godt, hvad er gået skidt, og hvad er der af nye tiltag, som man skal forholde sig til. På den måde sikrer vi, at alle medarbejderne har den samme indstilling og indblik i hverdagen«, siger Søren Andersen.

Frihed vigtig

Ud over ansvarsdelegering og opfølgning er der endnu en ingrediens, som er med til at sikre, at medarbejderne føler ejerskab over for deres opgave.

»Det er vigtigt at give medarbejderne frihed til at fungere som mennesker. De skal have lov til at tage til tandlæge, hvis de har brug for det. Min erfaring er, at det skaber endnu mere engagement hos medarbejderen. Så for mig at se, er det også en god investering«, forklarer Søren Andersen.

Når det kører rigtigt godt, begynder Søren Andersens medarbejdere selv at komme forslag til forbedringer og ændringer, som skal bringe produktionen et skridt nærmere målene. Og der er noget, Søren Andersen sætter stor pris på.

»Jeg er selv meget eksperimenterende af natur. Så derfor lytter jeg meget gerne, når mine medarbejdere kommer med gode idéer. Det viser mig, at de tager ejerskab og gør vores fælles målsætninger til deres egne, og det synes jeg er helt vildt fedt«, siger han.

Det store fokus på medarbejdernes trivsel har også betydet, at Spøttrup Svineproduktion har vundet Landbrugets Arbejdsmiljøpris i 2018.

Faktaboks

Spøttrup Svineproduktion

  • Bedriften har 10 fastansatte.
  • Driver et sohold med 2.150 søer. Smågrisene sælges ved cirka 33 kg.
  • Til gården hører cirka 400 hektar jord, som drives konventionelt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle