Det er i den seneste tids debat om udviklingsmulighederne i landdistrikterne hævdet, at landbruget ikke længere er drivkraften i udviklingen uden for de store byer.

I stedet peges på en række andre muligheder for erhvervsudvikling i de danske udkantsregioner.

Men selvom der rigtigt nok er behov for at se mere på mulighederne for at stimulere udvikling i andre erhverv end jordbrugserhvervene, så er det vigtigt at bibeholde et fokus på at udvikle jordbrugets potentialer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle