Sager om forsvundet natur på vej

Mange landmænd vil i det kommende år eller to blive kontaktet af deres kommune om forsvundet § 3 natur. I de fleste tilfælde vil det formentlig vise sig, at der ikke er tale om lovovertrædelser, siger Lone Andersen, viceformand i L&F.

I forbindelse med Naturstyrelsens landsdækkende opdatering af arealer med beskyttet natur har styrelsen opdaget, at en hel del registrerede naturarealer er forsvundet, det vil sige pløjet op, bebygget, plantet til m.m.

Nu skal landets kommuner følge op på de potentielle lovovertrædelser. Derfor vil mange landmænd i det kommende år eller to blive kontaktet af deres kommune som led i undersøgelserne af, om der er sket noget ulovligt. Men i langt de fleste tilfælde vil det vise sig, at det ikke er tilfældet, vurderer Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Ikke bevidste overtrædelser

»Man kan hurtigt få et ubehageligt sug i maven, hvis man får et brev fra kommunen, hvor der står noget om »lovovertrædelse«. Men i de kommuner, hvor man er langt fremme, har det vist sig, at i mellem 5 og 25 pct. af de potentielle sager om lovovertrædelser er der i realiteten ikke sket noget ulovligt. Og dér, hvor beskyttet natur virkelig er fjernet, er det typisk sket, fordi landmændene har været i god tro - de har simpelthen ikke vidst, at arealet var beskyttet,« sige Lone Andersen.

Opfordrer til dialog

Lone Andersen opfordrer derfor kommunerne til at fare med lempe og de lokale landbrugsorganisationer til at gå i positiv dialog med deres kommune.

»Ingen landmænd har lyst til at gøre noget ulovligt. En forkert håndtering af de her sager, hvor landmændene bliver usikre på, hvad der sker, kan få nogle til at kaste håndklædet i ringen. Derfor er det vigtigt, at det her foregår på en god måde.«

Gode erfaringer på Fyn

Ifølge Lone Andersen er der bl.a. i Fynske kommuner allerede gjort gode erfaringer med en meget velovevejet dialog mellem kommuner og landmænd.

Det bekræfter Ib W. Jensen, formand for Fyns Familielandbrug.

»Der er al mulig grund til at gå i en positiv dialog om det her, i mange tilfælde viser det sig jo, at der er sket fejl i udpegningen af § 3-arealerne.«

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle