Samson har gjort skrappe miljøkrav til god forretning

Strengere miljøkrav til landbrugets udledning breder sig rundt omkring i Europa. Et oplagt sted at finde løsningen er hos dansk know fra Viborg.

I Tyskland kalder de det for Düngervorordnung.

I dag Danmark hed det vandmiljøplaner.

Indholdet er det samme. Strengere miljøregulering af landbrugets udledning af næringsstoffer, og det kan dansk agro-industri udnytte.

Samson Agro har gennem årtier bevist, at de kan levere stadig mere præcis udbringning af landbrugets næringsstoffer. Den knowhow er for alvor blevet et væksteventyr i de senere år i takt med, at Tyskland og andre lande efterspørger mere effektiv udnyttelse af næringstofferne med slæbeslanger og nedfældere. Følgelig er omsætningen steget fra ca. 330 mio. kr. forrige år til en halv mia. kr. i senest offentliggjorde regnskab.

»Hele værdikæden af danske virksomheder som os producenter af lagertanke og staldbyggeri har været igennem samme læring ud fra de danske rammevilkår. Den læring rammer godt ind i den dagsorden, der er lige nu omkring næringsoverskuddet i EU og de løsninger, der kan være på klimagasserne«, siger Samsons adm. direktør Lars Henriksen.

Vognfabrikant i Tange

Forud ligger en lang historie. I 1943 overtog den 27-årige smedesvend Thorvald Pedersen ‘Tange Specialværksted’ ved Bjerringbro og gav den hurtigt navnet Samson for styrke og kraft. Navnet har holdt ved.

Først slog man sig op på at bygge stabile vogne til landbruget. I 1950’erne kom staldgødningsspredere til.

Et årti senere var mængderne af alje og gylle i dansk landbrug vokset, og Samson fulgte med. I 1964 kom den første slamsuger, og nu kunne der medtages hele tre kubikmeter på vognen. Siden voksede vognene i takt med landbruget. Ved årtusindskiftet kom PG-gyllevognene på programmet og øgede igen kapaciteten og præcisionen i udbringningen blev større og større.

I dag er Samson Europas største producent i segmentet med egne fabrikker i Frankrig, Polen og hjemme i Viborg.

Lars Henriksen anser det som forholdsvis enkelt at hive næringsstofudnyttelsen væsentlig op med Samsons teknik i eks. Samsons andet »hjemland« Frankrig efter opkøbet af landets største gylleudstyrsproducent Pichon.

»I Danmark ligger vi med en næringsstofsudnyttelse på 90 pct. lysår foran fransk niveau. Her er den væsentligste udfordring stadig at få dem væk fra spredeplade-teknologien«, siger han.

Samson udvikler sig hastigt mod morgendagens krav. De sidste procents optimering skal skaffes ved hjælp af præcisionsteknologi.

»Kort sagt arbejder vi efter at kende det nøjagtige indhold af næringsstofferne i naturgødningen og ikke bare normtal, som vi bruger i Danmark i dag. Det skal vi så kombinere med GPS-positioner og informationer om jordbundsforhold og udbytter i marken, så vi kan placere næringstofferne helt præcist efter, hvad den enkelte zone i marken har brug for«, siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle