Satellitbaseret kontrol er skridt på vejen til mindre bøvl og datotyranni

2. september tog Landbrugsstyrelsen for første gang satellitbilleder i brug til at kontrollere, om betingelserne for at få landbrugsstøtte er opfyldt.

Det betyder, at det i første omgang er billederne, som afgør, om aktivitetskravet er opfyldt. For arealer med 1-årige afgrøder opfyldes aktivitetskravet ved, at arealerne dyrkes med en 1-årig afgrøde, og for arealer med græs ved at de enten slåes eller afgræsses.

Landbrugsstyrelsen bruger en trafiklysmodel med farverne grøn, gul og rød til at vise, om man vurderer, at aktivitetskravet er opfyldt for den enkelte mark.

At satellitterne nu afløser den fysiske kontrol er en nyskabelse med rigtig mange positive aspekter, mener Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer.

»Udviklingen går mod mere digitalisering i alle dele af samfundet, og at kontrollen nu bliver digital giver bestemt gode muligheder for forbedringer for os, så der er grund til at være positiv,« siger Torben Hansen.

Markante fordele

Fra den tidligere regering var meldingen, at satellitkontrollen skal skabe markante fordele og forenklinger for landmændene og skal være med til at fjerne noget af datotyranniet.

»Vi er selvfølgelig gået positivt ind i arbejdet med at få den nye måde at kontrollere på gjort så fleksibel som muligt, så vi får lettet på det store bureaukrati. At hele arealet nu tjekkes skal også betyde mildere sanktioner, samt at der kan lettes betydeligt på datotyranniet. Vi er da også lykkedes med at få en række forbedringer igennem, som kommer landmændene til gavn. Det er dog vigtigt at sige, at det her kun er begyndelsen på det, der forhåbentligt bliver et reelt opgør med de alt for mange datoer, vi skal reagere på,« siger Torben Hansen.

Han fremhæver som positivt, at der i satellitkontrollen reelt er en bagatelgrænse på 1 ha. En mark kan kun blive rød, lig med at betingelserne sandsynligvis ikke er overholdt, hvis den er større end 1 ha.

»Det er jo noget ganske andet end de 100 kvadratmeter, der opereres med i kontrollen på landjorden,« fastslår Torben Hansen.

Landbrug & Fødevarer har også fået gennemført, at satellitbillederne ikke i sig selv kan føre til, at marker bliver underkendt.

»Vi har sikret, at landmanden i år kan forlange en fysisk kontrol af marker, der er røde på billederne og dermed står til at blive underkendt. Det har været helt afgørende for os, at man får den retssikkerhed. Den rettighed vil vi gerne have gjort permanent. Dertil har vi fået taget hul på opgøret med datotyranniet. Fristen for at opfylde slåningskravet er blevet udskudt med ti dage til 25. september. Næste skridt er selvsagt at få fristen helt væk,« siger Torben Hansen.

Sund fornuft

Samtidig er der mere vejledning til landmanden, så han husker at slå alle sine græsmarker, og hvis der er marker, hvor det ikke er muligt at opfylde slåningskravet, så kan man nå at trække dem ud af ansøgningen, inden det koster sanktioner.

»Alt i alt synes jeg, vi har fået puttet en god del sund fornuft ind i reglerne, men der er bestemt plads til forbedringer,« lyder konklusionen fra Torben Hansen, som trods sin generelt positive tilgang også har bekymringer for satellitbaseret kontrol.

”Det er en ny teknologi, som ikke har været brugt på den her måde før. Derfor vil vi også have meget fokus på, at de usikkerheder, der må være i systemet, kommer landmanden til gode. Det må aldrig blive et problem for os, at man indfører en ny teknologi.

Torben Hansen peger videre på, at der kan komme udfordringer, for eksempel fordi nogle ordninger i landdistriktsprogrammerne fortsat kontrolleres fysisk.

»Igen gælder selvfølgelig, at landmanden ikke må stilles ringere, fordi satellitter skal lave en del af arbejdet,« siger han.

Et udviklingspunkt for styrelsen er at sikre let adgang til at se status på egne marker.

»I år kan man se ”trafiklyset” for sin bedrift på landmand.dk, men det er vigtigt, at Landbrugsstyrelsen hurtigt får udviklet et værktøj, som er let at arbejde med for den enkelte, og hvor det kun er muligt at se sine egne marker«, siger Torben Hansen.

Han glæder sig til at se systemet i praksis, og lover at Landbrug & Fødevarer vil følge udrulningen nøje:

»Det har potentiale til at spare os for rigtig meget bøvl, hvis det kører ordentligt, så vi vil følge med og være både kritiske og konstruktive.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle