Seks formænd er for mange i ny organisation

Fusionsoplæg bør ændres, så formandskabet kun bliver på fire, mener Familielandbrugs- sektionens formand.

Familielandbruget bakker op om fusionen af Dansk Landbrug, Landbrugsraadet og DMA. Men det foreslåede formandskab på i alt seks personer bliver for stort, og resultatet vil blive, at politikken føres dér i stedet for i den brede bestyrelse.

Det forudser Familielandbrugssektionens formand, Ib W. Jensen. Han ønsker derfor, at det foreslåede formandskab kun bliver på fire personer - to fra primærsiden og to fra virksomhedssiden.

»Til gengæld er jeg ikke så blåøjet at tro, at jeg bliver den ene af de to,« siger Ib W. Jensen.

Han ser ikke den nye organisation som en trussel mod familielandbrugssektionen, og det er hans klare forventning, at familielandbrugets repræsentation i den nye »Primærbestyrelse« fortsætter uændret i tråd med de principper, der i sin tid blev fastlagt i fusionsaftalen mellem Familielandbruget og Landboforeningerne.

»Det er jo hæderlige mennesker der har indgået aftalen. Jeg går ud fra, at den på én eller anden måde bliver ført med over i det nye,« siger han. Denne fusionsaftale dækker perioden frem til 2013 men skal genforhandles til næste år, i 2010.

hac

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle