De seks timer pr. dag gælder for hver enkelt ko og ikke for et gennemsnit af besætningen.

Den tid, køerne bruger på at gå frem og tilbage mellem græsmarken og stalden, skal trækkes fra udregningen af den samlede afgræsningstid.

Den tid, køerne er i stalden i forbindelse med malkning i løbet af dagen, skal også trækkes fra afgræsningstiden. Hvis køernes tid på græs er begrænset, er det derfor vigtigt, at de køer som går ind i stalden under afgræsningen også går ud på græsmarken igen efter malkningen.

En god græskvalitet og græsudbud på marken motiverer køerne til at gå ud på græsmarken.

Udfodring på stald under afgræsningstiden begrænses (men en lille mængde kan f.eks. benyttes til at lokke nogle af køerne hjem til stalden og blive malket).

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle