Selektiv forargelse

Af Frede Lundgaard Madsen, formand for Landboforeningen Midtjylland

Maria Gjerding leverer i Altingets debat i forrige uge en voldsom salve mod miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at åbne mulighed for at drive havbrug, som angiveligt vil få havene til at gispe efter vejret.

Jeg er ikke ekspert på området, men det er tankevækkende, at Maria Gjerding og hendes meningsfæller i Enhedslisten aldrig forsømmer en lejlighed til at påpege de miljømæssige risici ved alle initiativer, der har til formål at skabe vækst i landområderne. Det har været tilfældet med den forbenede og unuancerede kritik af Fødevare- og landbrugspakken. Og nu er det altså muligheden for at drive havbrug, som får Maria Gjerding op på de høje retoriske nagler.

Hvad der kan undre, set fra det midtjyske bondeland, er, at den grænseløse nidkærhed i forhold til at sætte normer og kontroller op for erhvervene i landområderne, er sat ud af kraft, når det gælder forureninger, som ikke automatisk kan tørres af på »The Usual Suspects«.

Det er ubegribeligt for mig, at man for eksempel ikke ser Maria Gjerding på banen omkring en historie som den, TV 2 Lorry fornyligt bragte. Den handler om, at der i løbet af fire uger udledes 25.000 kubikmeter urenset kloakvand pr. døgn direkte i Øresund. Udledningen er nødvendig for et byggeri af luksusboliger i Tuborg Havn, fortæller Lorry.

Som aktiv landmand, der oplever en rigid, men også langt hen ad vejen fair, kontrol, kan det være meget svært at forstå, at det kan være i orden at udlede 25.000 kubikmeter stærkt forurenende spildevand i Øresund dagligt gennem flere uger for at hjælpe et prestigebyggeri på vej.

Men endnu mere svært er det at forstå, hvor Maria Gjerding & Co. er henne, når en mulig miljøbelastning ikke stammer fra en af Enhedslisten sædvanlige prygelknaber fra landdistrikterne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle