Selskabsform uden landmand

Ja. Det skyldes, at NaturErhvervstyrelsen (det tidligere FødevareErhverv) for nylig har ændret praksis med hensyn til fortolkningen af landbrugslovens § 20.

Forud for seneste ændring af landbrugsloven, som trådte i kraft 1. april 2010, var det et krav, at landmanden i selskabet skulle eje mindst 10 pct. af selskabskapitalen. Derudover skulle han have stemmeflertallet i selskabet. Efter ændringen af loven krævedes alene, at landmanden skulle have »bestemmende indflydelse« i selskabet.

Bestemmende indflydelse er i landbrugslovsbekendtgørelsen tilsvarende den i selskabsloven. Det vil sige, at bestemmende indflydelse enten kan sikres ved stemmeflertallet i selskabet, eller den kan opnås via bestemmelser i vedtægter eller i henhold til aftale.

NaturErhvervstyrelsen meldte i forbindelse med lovændringen ud, at det stadig var et krav, at landmanden skulle eje mindst én kapitalandel i selskabet, og i vejledning om reglerne i landbrugsloven står skrevet, at det direkte af § 20, stk. 1 sammenholdt med § 20, stk. 3 fremgår, at landmanden skal eje en anpart af selskabets kapital.

Denne fortolkning af reglerne har NaturErhvervstyrelsen nu ændret. I et notat om bestemmende indflydelse mv. i landbrugslovens § 20 har NaturErhvervstyrelsen konkluderet, at landbrugsloven indeholder et krav om, at landmanden i selskabet skal eje en andel af selskabets kapital.

Det der afgør, om landmanden i selskabet har den bestemmende indflydelse, er herefter, om landmanden i selskabet har beføjelsen til at styre virksomhedens driftsmæssige og økonomiske beslutninger. NaturErhvervstyrelsen præciserer i sin meddelelse om den nye fortolkning, at bestemmende indflydelse ikke kan deles, men skal tilkomme landmanden i selskabet alene.

Konsekvensen af den ændrede fortolkning er, at et § 20-selskab vil kunne ejes 100 procent af en investor, evt. via et eller flere holdingselskaber, når blot det i henhold til aftale eller i vedtægterne er sikret, at en fysisk person, der opfylder landbrugslovens erhvervelsesbetingelser, har bestemmende indflydelse i selskabet.

NaturErhvervstyrelsen har meddelt, at denne praksisændring vil blive indarbejdet i vejledningen om reglerne i landbrugsloven.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle