Skal din bundlinje være rød eller sort?

LandboNord har udpeget 21 bundlinje-aktivister, som vil være de primære personer, der tager sig af bundlinje-kampagnen i Vendsyssel.

"Vi kalder det bundlinje-aktivering," forklarer Merete Andersen, LandboNord.

Bundlinjeaktivering starter ved, at en driftsøkonomikonsulent laver et overslag over, hvordan bedriftens kapacitetsomkostninger ligger sammenlignet med tilsvarende besætninger. Hvis landmanden mener, at det er værd at se nærmere på omkostningerne, kommer to konsulenter på besøg. For at sikre nye øjne må højst den ene kende bedriften i forvejen.

"På baggrund af den prioritering, man kommer frem til ved besøget, laver man en kort og konkret handlingsplan, som der senere følges op på," siger Merete Andersen.

Det kan være forskellige håndtag, man drejer på. Nogle steder er det alene kapacitetsomkostningerne der er i fokus. Andre steder kan det være at skære urentable produktioner væk, eller at arbejde med tiltag der kan forbedre indtjeningen på bedriften. LandboNord har sat en fast pris på 7.000 kr. for den del der omfatter besøg og handlingsplan.

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle