SKATs ansættelse af stuehusværdi underkendt

Landsskatteretten fastslår at der skal tages hensyn til husets faktiske værdi

Skattevæsenet kan ikke bare benytte en beregnet stuehusværdi uden at tage hensyn til de faktiske værdiforhold. Det viser en afgørelse ved Landsskatteretten i en principiel skattesag, som Landscentret har vundet for en landmand.

Sagen drejer sig om fastsættelse af værdien af et 100 år gammelt stuehus på 112 kvadratmeter

SKAT påstod, at stuehusets værdi skulle sættes til 465.000 kr., svarende til 25 procent af ejendommens samlede værdi.

Stuehuset var imidlertid kun vurderet til 275.000 kr. ved den almindelige vurdering i 1993, og derfor gav Landsskatteretten landmanden medhold i, at stuehuset skulle sættes til denne værdi.

Dermed slap landmanden for at betale en ekstra skat på ca. 150.000 kr. i forhold til den ejendomsavanceskat, som det lokale landbocenter havde beregnet.

Selv om skattevæsenet havde benyttet en beregnet værdi af stuehuset, havde skattevæsenet til gengæld ikke anfægtet ejendommens samlede værdi.

Den var nemlig på landmandens foranledning fastlagt af vurderingsmyndighederne i 1993 ved en såkaldt §4 B-vurdering, der netop bruges, når man senere sælger ejendommen og skal opgøre en ejendomsavance.

Ifølge Søren Hjorth fra Landscentrets skatteafdeling er afgørelsen meget principiel, fordi den viser, at skattevæsenet skal tage hensyn til stuehusets faktiske værdi.

handrup@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle