Skattedom: Landmand sparer 2,6 mio. kr.

En ny kendelse i Landsskatteretten kan få meget stor økonomisk betydning for landmænd, der afvikler deres landbrug.

Hidtil har det ikke været muligt at sælge jorden fra og blive boende på sin tidligere landbrugsejendom og samtidig benytte den attraktive virksomhedsordning alene på baggrund af indtægter fra ejendommen. Men nu har LMO for tredje gang i løbet af et halvt år vundet i tre nogenlunde ens sager over Skat i Landsskatteretten.

Den seneste sag handler om en landmand, der i forbindelse med afvikling af sit landbrug solgte 46 hektar jord. Han blev boende på ejendommen og lejede de sidste fire hektar og de tomme driftsbygninger ud.

Skat ændrede ejendommens status fra landbrug til beboelse og meddelte efterfølgende landmanden, at han ikke længere kunne bruge virksomhedsordningen, hvor landmanden efter salget af jorden havde godt syv mio. kr. stående. Det skyldes, at Skat opfattede indtægterne ved salget som kapitalindkomst.

»Vi påklagede Skats afgørelse til Landsskatteretten, der nu har afgjort sagen til landmandens fordel«, siger Mimi Shin Jensen, der er skatteekspert hos rådgivningsvirksomheden LMO.

Med afgørelsen slipper den tidligere landmand for at betale 2,6 mio. kr. i skat af de godt 7 mio. kr., han havde stående i virksomhedsordningen. I stedet kan han nu løbende hæve pengene og spare topskatten på de godt 7 mio. kr.

»Dommen viser, at det ikke er en betingelse, at ens ejendom har status som landbrug for, at man kan bruge virksomhedsordningen. De seneste afgørelser viser, at indtægter fra en beboelsesejendom kan videreføre virksomhedsordningen - også selvom man bor på ejendommen«, siger Mimi Shin Jensen.

I afgørelsen fra Landsskatteretten peges der på, at det i dette tilfælde er tilstrækkeligt for at kunne bruge virksomhedsordningen, at virksomheden har en vis intentitet, har udsigt til overskud og udlejer på markedsvilkår til tredje mand.

»Nu kan landmanden blive boende, og ved at udleje jord og bygninger - eller en af delene - kan han beholde et opsparet overskud i virksomhedsordningen. Det kan give en skattebesparelse«, siger Mimi Shin Jensen.

Letter at støtte ret

Afgørelsen betyder også, at man ikke længere er nødt til at købe fast ejendom som eksempelvis en lejlighed for, at man kan fortsætte i virksomhedsordningen efter afvikling af sit landbrug.

Den ene af de tre domme, LMO har vundet, har Landsskatteretten valgt at offentliggøre. Det betyder, at det fremover er muligt at støtte ret på dommen.

»Konkret får det den betydning, at det fremover bliver meget lettere at overbevise Skat om, at man kan blive i virksomhedsordningen, selvom indtægterne stammer fra en beboelsesejendom, hvor ejeren selv bor«, siger Mimi Shin Jensen.

Faktaboks

Virksomhedsordningen

  • Virksomhedsordningen giver mulighed for, at man kun betaler 
fuld skat af den del af overskuddet, der hæves til privatforbrug, mens den del af overskuddet, der forbliver i virksomheden, 
beskattes med en lavere sats. I 2018 er satsen 22 procent.
  • På den måde kan man udjævne den skattepligtige indtægt og spare på topskatten i de gode år.
  • Ordningen giver også mulighed for fuldt skattefradrag i den personlige indkomst for renteudgifter. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle