Skatteekspert: ?Grotesk fortolkning?af SKAT

Landmænd med lidt jord og stor produktion er havnet i en skatteklemme.

»Det er i strid med lovens ånd, at SKAT kun vil refundere for meget betalt ejendomsskat for ét år.«

Sådan siger chefkonsulent og skatteekspert Søren Hjorth, Videncentret for Landbrug, i en kommentar til sagen om gårdejer Rune Skovgaard, der kun får ét års for meget betalt ejendomsskat retur fra SKAT.

»Det forekommer grotesk, at SKAT kun vil returnere et års skat. For det er SKAT selv, der har begået fejlen ved at ændre vurderingen fra landbrug til beboelse - en fejl som SKAT i øvrigt også selv har erkendt ved at rette vurderingen fremadrettet,« siger Søren Hjorth.

Henviser til ny lov

Problemet er SKATs fortolkning af en et år gammel lov, der handler om byggemodning og fradrag for grundforbedringer ved udstykning af grunde.

»Når SKAT med henvisning til den nye lov kun vil genoptage ét års ejendomsvurdering, så er det ikke i overensstemmelse med intensionerne med den lov, som regeringen, Venstre og Konservative stod bag. Det er jo klart for enhver, at SKAT må have foretaget vurderingen som beboelsesejendom på et fejlagtigt grundlag,« siger Søren Hjorth.

Efter hans mening er intensionen, at man kan få rettet en vurdering mindst tre år tilbage i tiden, når vurderingen er lavet på et fejlagtigt grundlag, svarende til de regler der generelt gælder på skatteområdet.

I øvrigt mener han, at SKAT bør sende en speciel underretning til ejere af ejendomme, når SKAT uden varsel ændrer på benyttelseskoden for ejendommen, fordi en ændring kan have stor økonomisk betydningen for ejeren.

Sagen ankes

»For os er sagen principiel, og vi anker i første omgang sagen til Landsskatteretten. Når vi kender Landsskatterettens afgørelse, tager vi stilling til, hvad der videre skal ske,« siger Søren Hjorth, der ikke vil afvise, at sagen ender for domstolene.

Ifølge Søren Hjorth er der flere sager af samme type, og så sent som i sidste uge blev han gjort opmærksom på endnu en sag med en landmand, der også har et lille jordtilliggende og en stor produktion.

Søren Hjorth oplyser, at der er nedsat et ekspertudvalg, der i juni skal komme med forslag til nye vurderingsregler. Han håber, at de nye regler bliver både klare og rimelige, så sager som Rune Skovgaards kan undgås.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle