Skatteminister udskyder lovet afgiftslettelse

Først var skatteministrene positive, nu synes de, det bliver for dyrt at fjerne afgifter på brændt husdyrgødning.

Regeringen vil ifølge Grøn Vækst-aftalen arbejde for afgiftsmæssig ligestilling mellem biomasse og husdyrgødning. Det står også i regeringens lovprogram, at de skal fremsætte lovforslag om det. I praksis synes det dog, somom de har haft mere travlt med den del af Grøn Vækst, der handler om at indføre regler om efterafgrøder og andre tiltag, der kan reducere udledningen af kvælstof, end at fyre op under potentielle vækstmuligheder for grøn energi. Tilsyneladende kan staten ikke undvære de afgifter, de må undvære på den olie og gas, som husdyrgødningen kunne erstatte.

Den seneste melding fra skatteminister Peter Christensen (V) er i hvert fald, at det slet og ret er for dyrt af fjerne de afgifter, der er på forbrænding af husdyrgødning lige nu.

"Forslaget indgår i puljen af forslag, som jeg vil forsøge at fremme, når der igen findes et økonomisk råderum. Det vil koste statskassen omkring 250 mio. kr., og de midler har vi ikke for tiden," siger han.

Svarer til statsstøtte

Men hvordan kan det blive så dyrt? Det er der nogle tekniske forklaringer på, påpeger Jens Holger Helbo Hansen, chefkonsulent i Skatteministeriet.

Sagen er, at hvis man fjerner afgiften på forbrænding af husdyrgødning, skal man også fjerne afgiften på andet organisk affald, så man ikke gør forskel.

"Hvis man gør forskel, svarer det til statsstøtte," siger han.

Og at fjerne afgiften på det hele ønsker man ikke, fordi man er bange for, at varmeværkerne vil brænde noget af, der kan genanvendes, for eksempel gamle aviser og lignende.

Ifølge kilder, LandbrugsAvisen har talt med, er der i det hele taget en sløv stemning, hver gang talen falder på den lovede afgiftslempelse på husdyrgødning. Lysten til at gøre noget er stærkt begrænset, og fløjene i embedsværket strides om, hvad der er bedst. Nogle mener, at afgiftslempelse vil gøre biogas mindre attraktivt.

thalbitzer@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle