Skovfolk: Ris og ros til rapport om natur og landbrug

Kommission anbefaler flere penge til sikring af mangfoldighed og naturhensyn i private skove.

I skovkredse er der delte meninger om rapporten ”Natur og landbrug - en ny start” fra Natur- og Landbrugskommissionen, der blev offentliggjort i sidste uge.

Selv om skov ikke direkte er nævnt som en af de opgaver, kommissionen skulle se på, så er skov alligevel nævnt flere gange i rapportens 44 anbefalinger.

En af anbefalingerne har ligefrem fået en overskrift, der indeholder ordet ’skov’: ”Mere natur i skoven”. Under det punkt står der, at det anbefales, at der skal ske ”varig beskyttelse af mere gammel, oprindelig skov og udlæg af meget mere urørt skov”, og at der i det kommende danske landdistriktsprogram skal ”afsættes flere midler til sikring af biodiversitet og naturhensyn i private skove”.

Naturfond med 300 mio. kr.

I de mere generelle anbefalinger står der blandt andet, at der skal udarbejdes et nationalt naturnetværk, hvor der udpeges et eller flere store sammenhængende skov- og naturområder.

Der skal desuden etableres en national naturfond med minimum 300 mio. kr. at gøre godt med. Naturfonden skal blandt andet gennemføre naturgenopretning, etablere ny natur og forstærke indsatsen for natur og biologisk mangfoldighed i det åbne land og i skovene.

I Skovforeningen bider man med glæde mærke i, at kommissionen konstaterer skovenes betydning for Danmarks natur.

»Desuden er vi glade for, at kommissionen udtrykker, at flere naturværdier i skovene koster penge, og at pengene bør findes i landdistriktsprogrammet, samt at kommissionen også konstaterer, at der er brug for klarere mål og et bedre videngrundlag for at fremme indsatsen for biodiversitet i Danmark,« udtaler Skovforeningen.

Intet overraskende?Fra Skovdyrkerne er glæden mere moderat:

»Kommissionens rapport indeholder intet overraskende. Men vi kan tilslutte os det princip, der er gennemgående i rapporten, og som gælder for både land- og skovbrug. Nemlig at man vil væk fra generelle reguleringer, der gælder over alt,« siger seniorkonsulent Per Hilbert, Skovdyrkerne.

I stedet anbefaler rapporten, at man koncentrerer indsatsen de steder, hvor en indsats er særlig vigtig og kan give særligt gode resultater. På den måde får man mest for pengene, og man opnår bedre forhold for den almindelige produktion i både land- og skovbrug.

Mangler indsigt

»Vi har dog to vigtige forbehold. For det første ser det ikke ud, som om man i kommissionen har opfattet skovbruget som et produktivt erhverv. Det kan skyldes, at der ikke har været nogen skovsagkyndige blandt kommissionens medlemmer. Det nærmeste, man kommer, er en landskabsarkitekt og en økologisk landmand.«

»For det andet fremturer man med begrebet ’urørt skov’ som det vigtigste - ja, nærmest det eneste - redskab, når det drejer sig om biodiversiteten i skovene. Det ligner ren afskrift fra den seneste vismandsrapport, som vi heller ikke fandt var præget af stor indsigt i skovbrugets forhold,« siger Per Hilbert.

ebo

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle