Skovlandbrug gavner både køer og klima

Mads Helms planter gerne træer til fordel for både klima, natur og sine 800 malkekøer, fortalte han på kongressen.

Jeg vil gerne være med til at udvikle nye produkter og brands til økologien. Og jeg er sikker på, at skovlandbrug rummer en masse muligheder, som er til gavn for både dyrevelfærd, natur og miljø«, siger Mads Helms, som driver et økologisk kvægbrug med 800 malkekøer og 700 hektar.

Han har som ung arbejdet med skovlandbrug i Afrika, og i de senere år har han også gjort erfaringer på sin ejendom ved Gludsted mellem Silkeborg og Herning.

Godt for dyrene

»Køer er skovdyr, og det er helt tydeligt, at de søger ind mellem træerne, når de ikke græsser. Både fordi der er læ, og fordi der er skygge om sommeren«, siger Mads Helms.

Han bor på en egn, hvor det er utænkeligt at drive landbrug uden læhegn.

I den ekstremt tørre sommer sidste år så han også, hvordan træerne gavnede kreaturerne.

»Det var helt tydeligt, at dyrene havde det bedre i skyggen under træerne, end hvis de havde været hjemme i stalden. Samtidig var det tydeligt, at køerne også hentede foder, når de åd træernes blade«, siger Mads Helms.

Han tilføjer, at han gennem en årrække har gjort sig erfaringer med skovlandbrug ved blot at give køer og kvier adgang til læhegn og et par mindre områder med skov på ejendommen.

Det har været så positivt, at han nu er kommet med i et projekt, hvor der er plantet i alt 3,5 hektar med rødel, morbær, hvidpil og energipil på hans ejendom.

Gavn af læhegn

»Jeg er sikker på, at vi kan opnå en række fordele ved at lade køerne græsse på et areal, hvor der ned gennem græsmarken er plantet læhegn med 24 meters mellemrum«, siger Mads Helms.

Træerne er nøje udvalgt i forhold til, at køerne kan æde bladene, og at flis fra piletræerne kan bruges som dybstrøelse i goldko-afdelingen.

Efter at flisen er komposteret, spredes den ud på markerne og bidrager dermed til at opbygge kulstof i jorden.

Ud over at være et udsøgt tilholdssted for kreaturerne vil læhegnene og de mindre områder med skov også gavne biodiversiteten og naturværdien på ejendommen.

Eneste springende punkt ved at lave skovlandbrug og plante læhegn er derfor økonomien.

Den bliver der forhåbentlig kastet lys over gennem projektet.

Klima er brandvarmt

»Klimaet er den største udfordring for min produktion. Ved at give køerne adgang til læ og skygge på markerne, kan jeg gavne biodiversiteten, samtidig med at jeg gør noget godt for klimaet, når træerne binder kulstof«, siger Mads Helms.

Han tilføjer, at der i det økologiske landbrug er behov for at vise omverdenen, at der bliver gjort noget i forhold til klimaet. Det mener han kan bruges markedsføringsmæssigt, og at det dermed vil give pote på den lange bane.

»Jeg vil gerne have køer, der gør, hvad de er skabt til, samtidig med at jeg laver noget, som jeg kan leve af«, siger Mads Helms.

Faktaboks

Skovlandbrug:

  • Skovlandbrug har været brugt i udviklingslande siden 1970’erne.
  • Lagrer kulstof og dermed CO2.
  • Øger biodiversiteten, naturværdien og dyrevelfærden.
  • Giver bedre afsætningsmuligheder, da der er mere fokus på en mere bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle