Slætprognose for græs med sukker og protein

Forbedret udgave af slætprognosen, som forudsiger første slæt i græsmarken

Slætprognosen på PlanteInfo er kvægbrugerens redskab til at se, hvornår første slæt i græsmarken vil give optimalt udbytte og kvalitet.

Prognosen er udviklet af DJF Aarhus Universitet, og udviklingsarbejdet er finansieret af Erhvervsfinansieret planteavlsforskning formidlet af Landsudvalget for Planteproduktion. I år er der sket afgørende forbedringer på prognosen, oplyser landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, Landscentret Planteproduktion.

"Ud over at vise kg tørstof pr. hektar og kg tørstof pr. FE kan prognosen nu vise indhold af protein og sukker som procent af tørstof. Dermed er det blevet nemmere at afstemme kvaliteten af græsset til den samlede foderration," siger landskonsulenten.

Kan bruge egne data

Prognosen er udviklet på grundlag af data fra en blanding af rajgræs og hvidkløver, som giver et godt billede af udvikling af kløvergræssets kvalitet. Men blandinger med andre arter, eksempelvis rajsvingel og rødkløver, er stærk på vej frem i kvægfodringen, og det forhindrer ikke, at man kan bruge prognosen.

Vil man helt præcis vide, hvordan er udviklingen er i mark i den kommende tid, er der mulighed for at indtaste data fra egne analyser i prognosen, og når man har gjort det, fortsætter prognosen med at bruge de indtastede data til de kommende beregninger af afgrødekvaliteten. Ifølge Karsten Attermann Nielsen er brug af egne data den måde, hvorpå du får den mest præcise prognose, som er afhængig af blandingen og dyrkningsforhold i din mark.

Hidtil har prognosen kun været sat op til at forudsige første slæt. Men som endnu en nyhed er der nu mulighed for at bedømme udbytte og kvalitet af andet og tredje slæt.

smitt@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle