Slut med rigide regler i landbruget

Landbruget er en afgørende økonomisk bidragyder til det danske samfund. Lige nu står erhvervet for 57 pct. af overskuddet på handelsbalancen. Og dette tal kan blive endnu større, men det forudsætter, at vi skaber mere konstruktive rammevilkår for landmændene.

Konstruktive rammer opnår vi blandt andet ved nøje at overveje, hvorvidt de gældende regler og reguleringer på området virkelig er nødvendige. Desuden må det undersøges, om ikke forskellige systemer kan effektiviseres og forbedres, så det ikke koster den enkelte landmand unødig ventetid og dermed tabt omsætning.Kan det for eksempel passe, at vi ikke kan forbedre husdyrgodkendelsessystemet, som i de sidste seks år har kørt langsomt og med fejl og nedbrud? Og kan det passe, at de generelle regler ikke kan forenkles mere, når selv avancerede it-systemer som Tast-Selv sidste år ikke kunne håndtere alle de bestemmelser, der er for landbruget? Det må simpelthen kunne gøres bedre, smartere og billigere.

Desuden fortjener det danske landbrug at blive mødt med langt større tillid og tiltro fra myndighedernes side. Mistænkeliggørelse og den form for udkig efter fejl, der til tider gør sig gældende, hører ingen steder hjemme. Det hæmmer det konstruktive samarbejde mellem aktørerne og dermed på sigt produktionen og landbrugets økonomiske potentiale. Det kan ingen være tjent med.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle