Snudebiller tager livet af nysået raps

En usædvanlig kraftig invasion af skulpesnudebiller angriber nysåede rapsplanter. Bejdsning af udsæden er ikke tilstrækkelig.

»Jeg har været ude hos fem landmænd, som har kraftige angreb af skadedyr i deres nysåede raps. Nogle steder er rapsplanterne helt udtørrede og visne af billernes gnav på blade og stængler, på andre planter ses kun begyndende sugepletter på bladene, der sætter visne pletter i markerne, og bøjer man sig ned og basker til planten, kan man se fire-fem små blygrå biller falde til jorden,« fortæller planteavlskonsulent Christian Hansen fra Jysk Landbrugsrådgivning.

Angrebene på de spæde rapsplanter skyldes, at der i år er usædvanligt mange skulpesnudebiller. Normalt gør de ikke skade på rapsen på denne årstid. Men den massive invasion truer flere steder med at tage livet af rapsen.

Kommer fra høstet raps

Skulpesnudebillerne optræder også i stort tal på Sjælland.

»I de værst angrebne marker har bejdsning af rapsudsæden med mesurol ikke været tilstrækkelig til at beskytte rapsen, og selvom man har bejdset udsæden med Cruiser, skal man følge udviklingen i rapsmarkerne nøje,« siger Jens Larsen, planteavlskonsulent hos Gefion.

Han tilføjer, at bekæmpelse af skulpesnudebillerne skal ske med et pyrethroid, og behandlingen skal gentages, når nye kimplanter spirer frem.

»Der er ingen tvivl om, at billerne kommer fra rapsen, og det kan måske være en af forklaringerne på, at en del landmænd er skuffede over udbytterne i år,« siger Jens Larsen.

Billerne søger især til korsblomstrede planter. Derfor skal man også holde godt øje med efterafgrøder og MFO.

Søger væk om et par uger

»De mange skulpesnudebiller viser, at der tidligere i år har været larveangreb i vinterraps og andre korsblomstrede afgrøder,« siger Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, Seges.

Hun tilføjer, at man lige før høst kunne se rapsmarker, hvor en del af skulperne var hvide, fordi de tidligere på sæsonen blev angrebet af skulpesnudebiller. Det skyldes, at skulperne er nødmodnet, og at der er kommet angreb af grå- og sortskimmelsvampe. Samtidig har der kunnet trænge vand ind i skulperne i larvernes udgangshul. Det har givet god grobund for svampesygdomme.

»Det er meget usædvanligt, at der er så mange skulpesnudebiller. Derfor skal man holde godt øje med den nysåede raps. Men vi forventer, at de i løbet af et par uger vil søge ud til hegn og lignende steder, hvor de overvintrer,« siger Ghita Cordsen Nielsen.

Faktaboks

Rapssnudebiller

  • Er 4-5 mm lange, blygrå, og har en lang snude.
  • Angriber især korsblomstrede planter.
  • Bekæmpes med f.eks. 0,2 l Karate pr. ha, som er godkendt i raps og sennep.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle