Solskin og tordenvejr på samme tid

Den aktuelle indtjening på kvægbedrifterne er omsider ved at være tilfredsstillende, men der er også et stort behov for høj indtjening over en længere periode. På mange bedrifter er der et akut behov for investeringer i vedligehold for at bevare effektiviteten.

De stærkeste bedrifter har styrken til at investere. Derudover får mange af de effektive bedrifter med høj gæld forhåbentlig også mulighed for at foretage de marginale investeringer i udvidelser, der giver en bedre kapacitetsudnyttelse og en stærkere konkurrenceevne. Her er et stort behov for, at den finansielle verden slår den historiske autopilot fra, der siger, at høj gæld automatisk er lig med høj rente og nul investeringer. I stedet bør banker og realkreditinstitutter samarbejde med de veldrevne landbrugsvirksomheder om at maksimere indtjeningen til gavn for begge parter.

Svineprisen har været kraftigt påvirket af importstoppet og minder os igen om, at landbruget er et risikobetonet erhverv, hvor der løbende opstår situationer, der genererer udsving, og som kræver en stødpude. Også på svinebedrifterne er der mange steder et udtalt behov for at investere i vedligehold, og her er det også vigtigt med en længere periode med høj indtjening. Der er dog en del svinebedrifter, især inden for sohold, som har god investeringsevne.

Paradoksalt nok meldes der på samme tid om, at priserne på landbrugsejendommene er stigende, og at bankerne netop har lukket adskillige bedrifter. Set fra bankernes side giver det mening, idet man har været bevidst om ikke at sætte flere overbelånte landbrug til salg, end markedet kunne bære, og banken skulle kunne tåle tabet. Nu lukker man bedrifter, og tilbage sidder en oftest dybt chokeret landmandsfamilie, som har kæmpet med økonomien siden krisens start. Desværre er der stadig 1.400-1.500 heltidslandbrug, der har alt for høj gæld - mange på grund af tab på swaps og valutalån.

Det er vigtigt at have en meget tæt dialog med banken, hvis man har høj gæld.

Renten bliver ikke ved med at være lav, og mange har afdragsfrie lån, der udløber de kommende år. Anbefalingen er fortsat at være på forkant med at forsøge at finde en holdbar løsning med banker og realkreditinstitutter. Ellers risikerer man nemt at have arbejdet for banken siden 2008 og pludselig blive udsat for tvangssalg eller konkurs.

Det kan ikke anbefales at bibeholde afdragsfriheden på andet end jorden efter 10 års afdragsfrihed. Det er i orden med afdragsfrihed på realkreditdelen, men man bør som minimum afdrage på bankgælden svarende til nedslidningen. Kun at styre efter likviditet via maksimal afdragsfrihed og samtidig nedslide virksomheden er ikke en løsning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle