Spændingen stiger: Hvornår får vi en EU-reform?

Det spidser til. Det store spørgsmål er: Får vi en aftale om fremtiden for EUs landbrug til maj eller juni?

De diskuterer og overvejer en hel del, de top-personer, der er med ved beslutningsbordet. De lister om den varme grød - men siger samtidig, at den nok skal få en temperatur, der gør, at alle EU-lande vil kunne spise af fadet.

Status er, at de ikke er i realitetsforhandlinger om de allervigtigste emner: Den fremtidige støtte, Eco scemes, altså grønne ordninger, og et obligatorisk støtteloft.

Til gengæld er de ved at nå frem til en definition på, hvad en aktiv landbruger er, altså hvem der kan modtage landbrugsstøtte. Det ender sandsynligvis med en fleksibel ordning uden for mange detaljer. Samtidig er man ved at finde en model med målrettet støtte til unge landmænd, hvor der bliver mulighed for både en hektar- og investeringsstøtte, og et etableringstilskud.

»Vi er optaget af, at landbrugsstøtte gives til landmand, ikke f.eks. offentlige institutioner eller naturfonde, men det er vigtigt, at man ikke får regler, der vil sætte deltidslandmænd i en klemme. Og vi bakker op mod minimum 2 pct. støtte til unge landmænd, så man kan hjælpe generationsskifter«, siger Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Skudt til hjørne

Derimod er der ikke kommet nyt fra forhandlingerne angående mulighed for at kunne flytte støtte fra søjle 1, den direkte støtte, til søjle 2, landdistriktsprogrammet. Ministerrådet arbejder for, at helt op til 40 pct. kan flekses mellem søjlerne. I dag overfører Danmark syv provent fra søjle 1 til søjle 2.

»Det er et af de punkter, hvor vi stadig er mest bekymrede for, hvad det vil kunne få af konsekvenser. Vi prøver at påvirke beslutningen mest muligt, men det er kun et af flere punkter, hvor man stadig står langt fra hinanden«, siger Niels Lindberg Madsen.

Det samme varme område er de sociale betingelser som f.eks. arbejdertagerettigheder. Her står ministerrådet og EU-parlamentet langt fra hinanden.

Det gælder også stadig for det afgørende vigtige emne støtten, hvor man kan regulere på tre måder: Enten er der et støtteloft, eller der er en gradvis aftrapning af støtten, og den sidste mulighed er omfordelingsstøtten som at give en højere støtte på de første hektar på en bedrift. Rådet lægger ifølge forlydender op til, at man gør det obligatorisk at vælge en af de tre instrumenter, Parlamentet ønsker et obligatorisk støtteloft.

Uvist hvornår

Man er bagud med at få en ny landbrugsreform på plads. Nu håber portugiserne, som har formandskabet i EU, at forhandlingerne kan føre til et resultat i maj. Allersidste mulighed er i juni, hvis det skal kunne gennemføres fra 2023. At få nye systemer implementeret, bare på it-fronten, kræver meget tid til forberedelse hos de enkelte medlemslande.

»Det værste er, hvis sene og lange natteforhandlinger i Bruxelles ender med, at reformens punkter hastes igennem, men ikke hænger ordentligt sammen. Efterfølgende er det svært at lave om på aftalerne«, siger Niels Lindberg Madsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle