Spildevand er største problem

Ny forskning viser, at spildevand er et større problem for vandløbene end landbruget.

Vandplanerne sætter tommelskruerne på landbruget for at ændre adfærd, så den økologiske tilstand i de danske vandløb kan blive god. Men meget tyder på, at de skulle se mere på byspildevandet.

Nyere forskning udført af Nikolai Friberg ved Århus Universitet viser nemlig, at byspildevand er vandløbsmiljøets hovedproblem, og at vandløbsfaunaen er langt mere følsom over for selv små mængder byspildevand, end man hidtil har ment.

Afføring mest skadeligt

Forskningen viser, at forekomsten af smådyr, de såkaldte makroinvertebrater, som er Vandplanernes indikator for miljøtilstanden, ikke har nogen sammenhæng med totalindholdet af kvælstof, men til gengæld afhænger af den såkaldte BOD5-værdi, som udtrykker mængden af organisk stof. Det organiske stof stammer fra husspildevand. Ikke desto mindre lukker man mange steder byspildevand urenset ud i vandløbene, når det regner så meget, at kloakkernes kapacitet overskrides. Det sker gennem de flere end 5.000 overløbsbygværker.

Jan Hjeds, seniorrådgiver i vandløbsforvaltning, er stærkt forundret over, at vandplanerne i stor udstrækning ser igennem fingrene med disse.

»En koncentreret dosis af miljøgift i form af blandt andet menneskeafføring en gang om måneden har langt større skadelig effekt på miljøet, end hvis udledningen var jævnt fordelt over tid,« forklarer han.

Med andre ord kan landbruget blive pålagt at gøre nok så meget for smådyrenes og vandløbenes skyld, så de får det bedre, men hvis kloakkerne får lov at løbe over med jævne mellemrum, slår man forekomsten af smådyr ned igen.

Hul i hovedet

I de nuværende vandplaner, forlanger myndighederne kun en indsats over for overløbsbygværker, hvis der ikke er plads til at opmagasinere spildevand. Man burde ifølge Jan Hjeds gøre noget mange flere steder, fordi kapaciteten til at opmagasinere spildevand er helt utilstrækkelig, når der kommer et stort regnskyl. Derfor løber en stor del af overløbsbygværkerne ofte over, forklarer han.

»Det er helt hul i hovedet, at man prøver at forbedre vandløbene ved at regulere landbruget, når det ville gavne langt mere, at man ikke lukker urenset spildevand ud,« siger Jan Hjeds, der peger på, at vandløbenes størrelse og bundforhold også betyder mere for vandløbskvalitet end landbrugets påvirkninger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle