Splitnotering kan føre til skjult merpris

Mange smågriseaftaler bruger halv beregnet notering og halv puljenotering, når prisen fastsættes. Det kan fungere som et skjult pristillæg, siger rådgiver.

Splitnotering, det vil sige det forhold, at smågriseprisen fastsættes som 50 procent beregnet notering og 50 procent puljenotering, er udbredt. I de senere år har splitnoteringen imidlertid virket som et skjult tillæg til smågriseprisen på helt op til 20 til 40 kroner. Jacob Dall, LandboSyd, mener alligevel, at splitnotering kan have en vis stabiliserende virkning på en griseringsaftale.

"Når begge parter bliver afhængige af puljens udsving, er man ikke så motiveret for at jage en kortsigtet gevinst på det frie marked," mener Jacob Dall.

Tillæg på 17 kr.

Men den gamle tommelfingerregel om, at puljenoteringen og beregnet notering over tid vil være den samme, holder ikke længere. Det viser en opgørelse over de to noteringer, som Jacob Dall har lavet.

"Den store efterspørgsel fra Tyskland efter danske smågrise har ændret billedet," siger han.

Forskellen mellem de to noteringer var i 2009 på 34 kroner. Det betyder, at en smågriseaftale, baseret på splitnoteringen, betaler et "skjult" tillæg på 17 kr. pr. smågris.

"Først når vi ser på de sidste seks år under ét, bliver forskellen mindre end tre kroner," siger Jacob Dall.

Han mener, at det kan være tvivlsomt, om en slagtesvineproducent i så lang tid økonomisk kan klare at betale et skjult tillæg til den beregnede notering.

Anderledes forholder det sig dog, hvis man ser på noteringen for syv-kgs-grise. Her har den gennemsnitlige puljenotering for de sidste fem år ligget tæt ved 20 kroner lavere end den beregnede notering.

"Den mest logiske forklaring må være, at syv-kgs-grise ikke er så eftertragtede i Tyskland," siger Jacob Dall.

Ingen statistik

Peter Skov Madsen, direktør hos SPF-Danmark, fastslår, at prisen på grisen vil altid være en aftale mellem køber og sælger.

"Vi laver ikke statistik over, om aftalerne i højere eller mindre grad end tidligere hviler på den beregnede notering eller på puljenoteringen," siger han.

I perioder med lille forskel mellem beregnet notering og puljenotering er det dog generelt lidt lettere at få køber og sælger til at mødes om en pris og indgå en griseringsaftale, erkender Peter Skov Madsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle