Sprøjtejournal kan indberettes elektronisk fra 1. august

Sprøjtejournalen kan også føres på sædvanlig vis, men data skal under alle omstændigheder indberettes elektronisk til Plantedirektoratet efter vækstsæsonens afslutning.

Ansvaret for, at der indberettes korrekt til Plantedirektoratets nye elektroniske sprøjtejournal (database), påhviler den enkelte landmand.

Men i lighed med for eksempel gødningsregnskabet kan opgaven overdrages til en planteavlskonsulent eller farmsekretær.

Den enkelte landmand har under alle omstændigheder ansvaret for, at de påkrævede data fremskaffes på den ene eller anden måde. Formålet er, at der ved afslutning af en sprøjtesæson kan indberettes korrekt til Plantedirektoratets database for forbrug af bekæmpelsesmidler.

"Den første vækstsæson med krav om indberetning til Plantedirektoratets hjemmeside starter 1. august i år. Det vil givetvis kræve en hel del tilrettelægning i indkøringsperioden," siger landskonsulent Poul Henning Petersen, Planteproduktion, Videncenter for Landbrug.

"Reglerne foreskriver, at sprøjtejournalen opdateres senest en uge efter hver sprøjteopgave er udført. Det kan sprøjteføreren gøre enten på papir i et markstyringsprogram eller ved at anvende den elektroniske sprøjtejournal, som Plantedirektoratet vil stille til rådighed fra 1. august 2010," tilføjer Poul Henning Petersen.

Mark Online oplagt

Direkte elektronisk opdatering svarer til for eksempel at bestille og købe en ferierejse på internettet. Mange kan udføre dette rutinemæssigt, mens andre hverken kan eller vil.

Poul Henning Petersen forudser, at de fleste landmænd vil foretrække at overlade den elektroniske indberetning af sprøjtejournalen til bedriftens planteavlskonsulent.

"Men der er den valgmulighed, at landmænd selv kan indsende oplysningerne om forbrug på afgrødeniveau til Planteavlsdirektoratets database," siger han.

"Det vil være helt naturligt at benytte Mark Online til denne opgave. Dette program er velkendt og anvendes i forvejen, når planteavlskonsulenter udarbejder sprøjteplaner," siger Poul Henning Petersen.

PlanteIT, Videncenter for Landbrug, har bebudet, at Mark Online får kontrolfunktioner, der kan gøre opmærksom på, hvis der for eksempel sker tastefejl etc.

PlanteIT, der udvikler og administrerer Mark Online, er også i gang med at udvikle software, så oplysninger om forbrug kan sendes til Plantedirektoratets hjemmeside/database fra Mark Online.

Bedrifter med mindre en end 25 hektar kan i starten indsende sprøjtejournal på papir.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle