Større Jordbrug vil fastholde bondegårds- reglen

Af formand for Sektionen for Større Jordbrug Christina Ahlefeldt-Laurvig

I LandbrugsAvisen fredag den 16/1 har Antoni Stenger, formand for Sønderjysk Familielandbrug, et indlæg, hvor Sektionen for Større Jordbrug ufrivilligt inddrages i en diskussion om vigtigheden af at være medlem af den rette landboforening.

I Større Jordbrug er vi enige i budskabet. Vi ser også med helt samme øjne på vigtigheden af, at et medlemskab af en forening skal have en værdi i sig selv.

Indlægget har dog en beskrivelse af Større Jordbrugs politik, som vi ikke kan genkende. At vi arbejder intenst med at komme af med jordskatterne har aldrig være en hemmelighed, da vi finder en skat på vores produktionsapparat konkurrenceforvridende og helt urimelig. Men når det påstås i indlægget, at vi vil afskaffe bondegårdsreglen, må der klart være tale om en misforståelse. Tværtimod sidder vi med i en styregruppe for ejendomsvurderinger, faciliteret af eget bagland, hvor vi blandt andet arbejder for at fastholde bondegårdsreglen.

Højt til loftet

Vores holdning er også, at der i landbruget er højt nok til loftet til, at vi kan eksistere, store som små, være mange forskellige sektorer og have forskellige dyrkningsretninger. Alt sammen uden at tale hinanden ned. Tværtom er det nødvendigt, at vi står sammen om den udvikling, vi skal igennem henimod et klimaneutralt erhverv senest i 2050.

I Større Jordbrug går vi også ind for, at den enkelte landmand skal tage ansvaret for egen bedrift. Og at ingen uanset størrelse, sektor, dyrkningsmetoder osv. skal betale for en anden.

Når der tales omfordelingsstøtte, anerkender vi, at der følger en administrativ byrde med EU-reguleringen, som kan føles stor for mindre bedrifter. Det er dog en udfordring vi helst ser løst på en anden måde end ved omfordeling af EU-midlerne. Omfordeling er principielt forkert, fordi alle bedrifter uanset størrelse står til at få samme andel af de grønne krav, der bliver et bærende element i den kommende CAP-reform. I tråd med L&F’s politik på området mener vi, at landbrugspolitikken skal understøtte en bæredygtig, markedsorienteret og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. Dette gøres bedst, hvis alle modtager støtte på samme vilkår.

 

Samme retning

Selvom Familielandbruget og de større jordbrug traditionelt er betegnet som modpoler, arbejder vi heldigvis i samme retning på en lang række områder. Derfor er vi også enige i, at man i arbejdet for et bl.a. klimaneutralt erhverv skal lade sig repræsentere af de parter, der fører en politik og har værdier, man kan se sig selv i.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle