Støttetræk bombe under naturplejen

Naturpleje og indtægter i milliardklassen sættes under pres af afgørelse om træk i støtten, mener formanden for nyt forretningskoncept, Smag på Landskabet.

Det er forretningsmuligheder i milliardklassen der bliver presset, når landmænd ikke har klare retningslinjer for, hvornår de trækkes i støtte i forbindelse med naturpleje.

Smag på Landskabet er en ny organisation, der ønsker at samle producenter og aftagere til afsætning af kød fra naturpleje. Området har potentiale i flere milliarder-kroners-klassen, oplyser foreningens formand Christian Christensen, som vil løfte sløret yderligere for kalkulerne på foreningens generalforsamling til marts.

»Men det vigtigste er jo, at Danmark har en national forpligtelse til at pleje Natura 2000- og § 3-arealer. Det skal der bruges dyr til, og det skal foregå så risikofrit som muligt for landmanden,« siger Christian Christensen. Han ser med alvor på den situation to landmænd, Bo Johansen fra Fyn og Frank Hansen fra Sjælland, er havnet i med krav om tilbagebetaling af landbrugsstøtte med tilbagevirkende kraft. Begge landmænd har forpagtet arealer af henholdsvis Odense Kommune og Naturstyrelsen, og begge er kommet ud for, at NaturErhvervstyrelsen har underkendt arealerne som støtteberettigede og givet dem besked om at betale flere års støtte tilbage. Desuden fratages de mulighed for at søge støtte de kommende år. Sagerne er omtalt blandt andet i sidste udgave af LandbrugsAvisen.

Friluftsraadet undres

Også Friluftsraadet, der er paraplyorganisation for naturorganisationerne i Danmark, undrer sig.

»Det er paradoksalt, hvis EU-midlerne, som stammer fra vores fælles kasse, ikke kan udnyttes i fællesskabets interesse, så man kan få støtte til både rekreativ og landbrugsmæssig brug af arealerne. Vi er voldsomt kede af, at NaturErhvervstyrelsen ser så firkantet på reglerne. I et samfundsmæssigt perspektiv er det jo helt fjollet, at man forhindrer et samfundsmæssigt udbytte af udbetalingerne,« siger politisk konsulent i Friluftsraadet Christina Kaaber Bühler. Hun gør samtidig opmærksom på, at offentligheden har færdselsret på offentligt ejede arealer. Det vil NaturErhvervs afgørelse derfor gøre indhug i.

Hverken miljøminister Kirsten Brosbøl, S, chef for Naturstyrelsen eller fødevareminister Dan Jørgensen, S, som chef for NaturErhvervstyrelsen, ønsker at udtale sig om Frank Hansens situation.

De to landmænd har klaget over afgørelsen i deres støttesager, og NaturErhverv har taget dem op til fornyet afgørelse. Den ventes af falde om en måned.

Faktaboks

Naturpleje

  • Inden udgangen af februar skal alle 28 EU-lande indsende deres forslag til forenkling af EU’s landbrugspolitik.
  • Forslagene drøftes af Ministerrådet i marts.
  • Rådskonklusioner skal være klar i maj.

Kilde: Smag på Landskabet 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle