Stabilt mælkemarked i andet halvår

EUs mælkeindvejning i første kvartal af 2013 endte med at blive 2,6 pct. lavere end i samme periode 2012. Dermed er hele den voldsomme tilvækst i første kvartal 2012 udlignet, og niveauet svarer til 2011.

April og maj har ligeledes budt på store fald i mælkeindvejningen. England og Frankrig, der tilsammen har 28 procent af EUs mælkekvote, har i perioder ligget mere end otte procent under kvoten, og lige så store afvigelser har der været i Sydeuropa med Italien som den største afviger. Samlet har det betydet, at der er kommet væsentligt mindre mælk i EU frem mod sæsonhøjdepunktet sidst i maj. På nuværende tidspunkt er de fleste lande i Vesteuropa begyndt at indveje mindre mælk grundet sæsonvariationen. Frem til november-december vil udbuddet derfor alene af den grund falde.

På produktsiden har vi allerede set resultater af den mindre europæiske mælkemængde. EU Kommissionens opgørelse for første kvartal viser væsentlige produktionsfald for mælkepulver på op mod 10 procent, ca. det halve for smør men næsten intet for ost. Det afspejler den gode konkurrencemæssige situation for ost, hvor eksporten ud af EU alene i årets første tre måneder steg med 11 pct.

Smør på lager

Fra marts har det været muligt at lægge smør på lager med omkostningsdækning fra EU. I år har oplæggelsen været begrænset til det absolut nødvendige for at udligne sæsonvariationen. Det betyder, at der efter 13 uger er oplagt godt 42 pct. mindre end i 2012 og 11 pct. mindre end i 2011.

Irland er normalt det land, efter Holland, der udnytter denne ordning mest. I år er Irland imidlertid først begyndt at oplægge smør de seneste tre uger, og det endda kun i stærkt begrænsede mængder. Forklaringen er igen ligetil: Irland indvejede i april 11 pct. mindre mælk end i 2012. I maj lå dele af Irland stadig 10 procent under sidste år. Andre steder går det bedre, derfor begynder der nu også at komme smør ind på lageret til senere anvendelse. Den irske mælkeproduktion er imidlertid yderst afhængig af klimaet, da rigtig meget af mælken produceres på græs. På det seneste forlyder det dog, at de irske myndigheder har meget negative forventninger til årets græsvækst - og dette oven på det kolde forår med dets negative konsekvenser for en sådan ekstensiv produktionsform.

Eksporten er god

EU står altså i en situation, hvor der ikke er opbygget bufferlagre i højsæsonen til at imødekomme efterspørgslen i lavsæsonen. Samtidig har priserne fulgt stigningerne på verdensmarkedet trods den interne krise. Det skyldes, at eksporten er god. Endelig har prisstigningerne være så konstante, at selv afsætning på længerevarende kontrakter nu viser stigende tendens. Derfor tyder alt på et overmåde stabilt mælkemarked i efteråret.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle