Stadig brug for den lille forening

Den lille forening - med noget over 100 medlemmer - er værd at bevare, fastslog foreningens formand, Kurt Furbo, på foreningens generalforsamling i denne uge.

»Der er god opbakning til vores aktiviteter, og det er vigtigt at have en god og tæt dialog med kommunen,« sagde formanden og pegede på, at også samfundskontakten havde gavn af det tætte og nære i en lille forening.

Foreningens rådgivning er fælles med en række andre landboforeninger i rådgivningsselskabet Heden & Fjorden, som har haft et travlt år med byggeri af to nye huse i henholdsvis Holstebro og Herning og flytning af medarbejderne til husene.

For langsomt

Kurt Furbo fandt langsommeligheden i kommunernes behandling af miljøgodkendelsessager under al kritik:

»Alt for mange landmænd venter på at komme i gang. Det er ærgerligt for miljøet, at det ikke hurtigere får gavn af de forbedringer, som nye stalde og teknologi fører med sig,« sagde formanden. Han roste dog Ikast-Brande Kommune for at håndtere ansøgningerne fornuftigt. Den har afgjort 26 sager af de 72 der er sendt ind, siden loven trådte i kraft i 2007.

Kurt Furbo beklagede, at realkreditinstitutionerne hæver administrationsbidraget ikke blot på nye men også nuværende lån.

»Bankerne har desværre også set deres snit til at hæve deres marginaler. Sammen med rentestigningen er det hårdt for erhvervet, og urimeligt - da ingen kreditforeninger eller banker har lidt tab på landbruget gennem mange år. Det er bare med til at skubbe til læsset, så vognen kan vælte,« sagde Kurt Furbo.

»Med de stigende renteudgifter og forventninger til priserne på vores produkter kan og vil 2009 blive et barsk år for os. Vi må alle have stor fokus på den primære drift, og nye projekter skal være nøje gennemtænkt - både fagligt-miljømæssigt og økonomisk,« rådede Ikast-Bording Landboforenings formand.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle