Stadigvæk gødning til lave priser - og så er kapitelstaksterne i øvrigt misvisende!

Priserne på det danske gødningsmarked bliver fortsat presset af mindre aktørers import fra Tyskland og især Polen. Til glæde for landbruget og til irritation for den etablerede grovvarebranche. Et dramatisk kursfald på zlotyen er med til at sende prisen på den polske gødning nedad. Aktuelt er i den forgangne uge handlet N34 til 240 kr., N27 m. Mg til 215 kr. og NPK 20-3-8 m. S til 288 kr. - alle leveret i storsække og af god kvalitet. Den flydende N32 er i Østdanmark nede på 205 kr., mens den i Vestdanmark ligger ca. 20 procent højere - formentlig grundet en mindre konkurrence. På kan man løbende følge med i udbuddet af gødning - både typer og prisudvikling.

Hvede

På Matif-børsen har prisen på gammel høst i længere tid ligget i intervallet 145-153 euro/ton. I januar var der et par velmente forsøg på et opadgående brud, som imidlertid ikke lykkedes. Nu ligger prisen i den nedre ende af intervallet, og en test af et nedadgående brud synes forestående. Hvedeprisen presses fortsat af det store overskud, som 2008-høsten har efterladt - både globalt og i EU. På den korte bane synes en fortsat stigende dollar at være den eneste støtte, EU-hveden kan håbe på. Der tales i medierne meget om tørke i de kinesiske hvedeprovinser, men da afgrøderne ikke er så langt fremme, er den aktuelle udbyttemæssige konsekvens endnu ikke dramatisk. Blandt andet derfor har børsmarkedet heller ikke reageret på tørkemeldingerne.

Det fysiske danske marked har været præget af vinterferie og dermed begrænset aktivitet. I tabel 1 ses de aktuelt opnåelige landmandspriser - men vær opmærksom på, at hvis Matif-hveden falder, vil det også lægge pres på de danske priser.

Soyaskrå

Soyaprisen blev i december og januar primært sendt op af den ekstreme tørke i Argentina, som har betydet løbende nedjusteringer af høstforventningerne. Argentina står normalt for ca. 20 procent af den globale soyahandel og er dermed ikke nogen lille aktør. Nu begynder regnen at indfinde sig, og med afgrøder i bælgfyldningsperioden er det stadigvæk muligt at få løftet udbyttet. Det vil lægge pres på priserne på den korte bane, hvilket den igangværende brasilianske soyahøst også gør. I samme retning trækker, at råolien 13. februar nåede et nyt lavpunkt med en pris på kun 35 $ pr. tønde.

To amerikanske analyseinstitutter har netop udsendt deres forventninger til US-arealet med soja og majs. Her forudsiges en stigning i soyaarealet med omkring seks procent - på bekostning af hvede- og majsarealet. USA står for 40 procent af soyaeksporten, og derfor betyder US-avlen rigtig meget for prisdannelsen. Det er da også værd at notere sig, at soyaprisen på ny-høst ligger lavere end på gammel høst.

Konklusionen må være, at der i øjeblikket er mere der taler for faldende end for stigende soyapriser. Det underbygges også af et faldende forbrug - til biobrændstof og til foder.

Raps

Rapsprisen på Matif er i den seneste periode handlet i prisintervallet 275-300 euro og ligger i øjeblikket midt i dette interval. I betragtning af, at rapsprisen normalt er tæt forbundet til soyaprisen, synes det mest forventeligt, at den kommende prisudvikling er vandret eller nedad. Væsentligste støtte til rapsprisen skal formentlig findes i en forsættelse af dollarstyrkelsen over for euroen.

Kapitelstaksterne

De netop offentliggjorte kapitelstakster er for høje - i hvert fald hvis målet er, at de skal afspejle den gennemsnitspris, som årets kornhøst bliver afregnet til. Danmarks Statistik beregner kapitelstaksterne ud fra kornopkøbernes indberetning af afregningspriser i perioden fra høst til nytår. Korn afregnet efter denne periode kommer med i beregningsgrundlaget.

I år svarede indberettede mængde til ca. 26 procent af den høstede byg og kun 19 procent af den høstede hvede. Det harmonerer udmærket med, at mange flere end "normalt" sælger deres hvede efter nytår. Da det tidlige efterår - og ikke mindst høstperioden - viste sig at give de højeste priser, afspejler kapitelstaksterne ikke den gennemsnitlige afregningspris til landmanden - men et højere niveau.

De store prisvariationer og den betydelig spredning af handelstidspunktet betyder, at det traditionelle tidsinterval (juli-august) for beregning af kapitelstaksterne ikke længere giver noget retvisende billede af afregningsprisen for årets kornhøst. Dette kan f.eks. imødekommes ved at udvide (forlænge) perioden. Det betyder dog samtidig, at man skal vente længere på kapitelstaksterne. Det må dog være at foretrække - både for forpagter og bortforpagter.

Egne Udsæd - vårbyg

Flere grovvarefirmaer er nu ude med et budskab om, at malterierne kun vil modtage maltbyg dyrket på certificeret udsæd. Det er ikke korrekt. Derimod er det korrekt, at den høstede vare skal være minimum 99 procent sortsren, hvilket jo godt kan være opfyldt i "egen udsæd".

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle