Statens naturplejere må vente på lønnen

Naturstyrelsen opkræver punktligt afgifter af sine naturpleje-forpagtere i april. Landbrugsstyrelsen, som skal levere ’lønnen’ i form af EU-tilskud, må udbetale op til 15 måneder senere. ’Grotesk’, mener naturplejer Mette Guhle.

Naturstyrelsen bør udsætte opkrævningen af forpagtningsafgifter hos landmænd, der udfører naturpleje på offentlige arealer. Fristen bør udsættes til det tidspunkt, hvor landmændene modtager lønnen for arbejdet i form af EU-tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Det mener ægteparret Mette Guhle og Lars Jensen, Vestsjælland. Parret har i mange år drevet naturpleje med deres galloway-køer for Naturstyrelsen.

De mener, det er en urimelig skævhed, at Naturstyrelsens betalingsfrist for forpagtninger er 1. april, mens Landbrugsstyrelsen kan trække udbetalingen af EU-tilskud til 30. juni. Året efter, vel at mærke. Det bidrager til at øge usikkerheden i en ikke særlig lukrativ driftsgren, mener parret.

»Vi risikerer at betale forpagtningsafgifter flere gange, før vi ser lønnen for det arbejde, vi har udført sæsonen før. Det er grotesk, at vi skal være bank for staten«, siger Mette Guhle.

Øger usikkerheden

Langt de fleste landmænd får udbetalt deres EU-tilskud i december, og det tidspunkt har både banker og andre kreditorer blikket stift rettet imod.

Men Landbrugsstyrelsens udbetaling af tilskud til naturpleje har gentagne gange været forsinket i månedsvis.

Det er de også i år. Styrelsen har endnu en gang haft tekniske problemer og har oplyst, at tilskuddene til naturpleje/plejegræs for 2019 først kan forventes udbetalt ’til foråret’. Mette Guhle og Lars Jensen venter derfor fortsat på ca. 150.000 kroner, og de manglende penge mærkes i hverdagen.

»Vi er nødt til at bede om kredit, hvor vi kan. Situationen er meget ydmygende«, siger Mette Guhle.

’Utilstedeligt’

Andreas Höll, planteavlskonsulent i Agrovi, bakker parret op.

Han mener, at ministeren bør pålægge Naturstyrelsen at udsætte fristen for forpagtningafgifter til december, eller i alt fald 1. juli, hvor landmændene senest modtager EU-tilskuddet - for det foregående år.

»Hvordan skal naturplejerne have råd til at betale forpagtningafgift 1. april 2020, når de ikke engang har fået deres løn for 2019? Det er helt utilstedeligt«, siger han.

»Jeg synes, det er deprimerende, at man de sidste 15 år ikke har formået at skabe en administration, der nogenlunde sikrer folk, der vil gøre en indsats for naturen«.

Forlænger 2020-frist?

I et svar til LandbrugsAvisen oplyser Naturstyrelsen, at man »i lyset af den aktuelle situation i år« er ved at se på, om det vil være muligt at forlænge betalingsfristen 1. april 2020. Men generelt vil styrelsen fortsat »læne sig op ad den markedsmæssige kutyme for ikke at skævvride markedet«.

»Styrelsen er forpligtet til at minimere tabsrisikoen, og det er samlet set baggrunden for, at Naturstyrelsen kræver betaling forud for anvendelsen af arealerne«, skriver styrelsen.

Hele svaret

Naturstyrelsens svar til LandbrugsAvisen i sin helhed:

"Naturstyrelsen er klar over hvor vigtig arealtilskuddet er for de fleste arealforvaltere af lysåbne arealer. Når Naturstyrelsen bortforpagter brugsrettigheder sker det med henblik på at sikre og forbedre arealernes naturindhold, landskabsbetydning og de friluftsmæssige interesser. Ved bortforpagtning lægger Naturstyrelsen sig op ad den markedsmæssige kutyme for ikke at skævvride markedet. Samtidig er styrelsen forpligtet til at minimere tabsrisikoen og det er samlet set baggrunden for at Naturstyrelsen kræver betaling eller sikkerhed for betaling forud for anvendelsen af arealerne.

Det grundlæggende princip vil også være gældende fremadrettet, men Naturstyrelsen er, i lyset af den aktuelle situation i år, ved at se på, om styrelsen har mulighed for og hjemmel til at forlænge betalingsfristen fra 1. april 2020."

Faktaboks

Løn til naturplejere et år efter udgiften:

  • Naturstyrelsen opkræver forpagtningsafgifter 1. april hos landmænd, der driver naturpleje for styrelsen.
  • Landbrugsstyrelsen udbetaler ’lønnen’ for arbejdet i form af EU-tilskud til naturpleje. De fleste EU-tilskud udbetales i december, men naturplejerne må ofte vente længere. I år udbetales tilskud til naturpleje først ’til foråret’, oplyser Landbrugsstyrelsen.
  • Natustyrelsen oplyser, at man på den baggrund vil overveje at forlænge fristen 1. april 2020. Men kun i dette år.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle