Stem Claudi i EU-Parlamentet

Om kun ni dage skal vi til stemmeurnerne igen. Valget til Europa-Parlamentet står for døren, og vi skal have valgt 13 nye parlamentsmedlemmer. De vil tage del i diskussionen om den fremtidige politik på landbrugs-, miljø- og fødevaresikkerhedsområdet, og har dermed afgørende betydning for vores erhvervs fremtid.

Som et stort landbrugsland og et stort eksportland har vi interesse i at have en fælles europæisk politik på mange områder. Vi er afhængige af, at de standarder, som vi arbejder under, er internationalt anerkendte, og at det er internationale rammevilkår, som sætter dagsordenen på vores produktion. Vi skal konkurrere på et frit marked, hvor varerne flyder i en stadig større strøm på tværs af landegrænserne. Og derfor er der behov for, at vi ikke mindst på europæisk plan har nogle klare, ensartede retningslinjer på, hvordan den handel skal foregå, og under hvilke kriterier man skal leve op til både standarder for miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed m.m.

Det er afgørende, at vi 7. juni får valgt personer der har forståelse for, at de rammer, som vi fastlægger i Europa, også kan bruges længere ude i verden. Alt for megen politik handler i dag om nationale særvilkår. Vi har brug for fælleseuropæiske spilleregler og internationale spilleregler, og det gælder på stort set alle områder der påvirker den internationale konkurrence.

Gennem de seneste to perioder har landbruget og fødevareindustrien haft en stærk stemme i Europa-Parlamentet via Niels Busk. Niels Busk har nu valgt at trække sig tilbage, og Bent Claudi Lassen har besluttet at stille op til Europa-Parlamentet. Det er meget vigtigt, at vi får en stærk stemme ind i Europa-Parlamentet, der kender hele landbrugs- og fødevareområdet og ved, hvor stor betydning de fælleseuropæiske og internationale spilleregler har for vores erhverv.

Bent Claudi Lassen har været stærkt involveret i landbrugspolitik og fødevarevirksomhed de seneste 30 år. Med Bent Claudi Lassen vil vi få en stærk stemme i Europa-Parlamentet, som kan medvirke til, at der træffes beslutninger på et sagligt og godt grundlag. Med Bent Claudi Lassen i Europa-Parlamentet vil vi endnu en periode sikre, at danske landbrugs- og fødevareinteresser er stærkt repræsenteret.

En personlig stemme på Bent Claudi Lassen vil styrke hans chance for at blive valgt, og jeg opfordrer alle danske landmænd til at medvirke til, at det sker.

Godt valg søndag 7. juni.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle