Stem på Lone Andersen

DEBAT

Lone Andersen er efter vores mening den mest kompetente og bredest favnende kandidat til formandsvalget. Det er hun, fordi: Lone har haft berøring med både kvæg og svin, da hendes og mandens bedrift tidligere bestod af både svin og kvæg, hvor Lone primært passede svinene.

Lone favner både konventionelle og økologiske problemstillinger, da malkekvægsbesætning hjemme er omlagt til økologi. Lone har et stort netværk og favner bredt politisk, da hun sidder i byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune, hvor hun har vist gentagne gange, at hun mestrer det politiske håndværk. Lone har været formand for Landdistrikternes fællesråd, hvor hun kæmpede for de mindre samfunds vilkår med stort engagement.

Lone har bevist, at hun som kvinde kan begå sig i en mandsdomineret verden, hvor hun bliver valgt - ikke fordi hun er kvinde, men på trods af at hun er kvinde. Hun er altid velforberedt og lyttende til alle møder. Og god til at løse de problemer, der måtte komme. Lone har stor indsigt i deltidslandmændenes udfordringer. Hun har med den rigtige alder gode forudsætninger for at overtage formandsposten og præge den i årene fremover. Lone har ingen fordomme, og er altid klar til at møde kolleger og folkevalgte i øjenhøjde - og er synlig også blandt unge landmænd. Hun har taget initiativ til at arrangere etableringsmatch og gårddating på Agro-skolen.

Af disse grunde mener vi, at Lone vil være den bedste kandidat til at favne familielandbrugerne bredt og dermed bevare vores mangfoldighed. Hun er den eneste kandidat, der lever primært af landbruget, hvor hun og hendes mand har en økologisk mælkebedrift og dermed ser indtægter og udgifter hver dag.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle