Store forskelle på deltid og fuldtid

Hvem er de så egentlig, dine nye kolleger? Og hvorfor melder de sig ind i Dansk Landbrug? Læs her, hvad der ikke før er dokumenteret om de nye mænd og kvinder i organisationen.

Der er den nordjyske fuldtidsøkolog med tre børn og 100 hektar jord, og så er der den fynske deltidslandmand uden landbrugsuddannelse og med ren planteavl.

Forskellene er store, når man prøver at sammenligne de nye, aktive medlemmer der meldte sig ind i Dansk Landbrug i løbet af 2006. Men der er også en masse ting, de har til fælles, og dem vil vi i de kommende uger dykke ned i.

Via en spørgeskemaundersøgelse har vi forsøgt at kortlægge, hvordan Dansk Landbrugs nyeste medlemmer ser ud. 227 har deltaget i undersøgelsen, og de blev bedt om at svare på mellem 20 og 25 spørgsmål om alt lige fra deres uddannelse og ægteskabelige status til fremtidsplaner og størrelsen på bedriften, og der tegner sig nogle klare mønstre.

Fuldtid og deltid

Der er desuden en lille overvægt af fuldtidslandmænd, der har meldt sig ind i Dansk Landbrug i løbet af 2006. 52 procent svarer, at de er fuldtidslandmænd, mens 48 procent jo altså så er deltidslandmænd. Undersøgelsen viser også, at der er markant forskel på de to grupper af landmænd.

Fuldtidslandmanden er typisk en ung knokler med en stor bedrift, mens deltidslandmanden er højere oppe i årene og har en lille bedrift og et job i den private sektor ved siden af.

Fuldtids- og deltidslandmændene fordeler sig også forskelligt i landet. Der er forholdsvis flest deltidslandmænd øst for Storebælt og forholdsvis flest fuldtidslandmænd i Nordjylland.

De to grupper af landmænd er dog enige om én ting - langt de fleste har meldt sig ind i Dansk Landbrug for at få adgang til rådgivning.

Få økologer og kvinder

Undersøgelsen dokumenterer, at der er få økologer blandt de nye, aktive medlemmer i Dansk Landbrug. Kun 4,8 procent af de nye svarer, at de driver et økologisk landbrug, selv om der gennemsnitligt er omkring 6,6 procent af de danske landbrug, der er økologiske - det er cirka 3036 bedrifter ud af 46.270.

Det er særligt blandt fuldtidslandmændene, at interesse for økologi er lille. Således driver 95,8 procent af fuldtidslandmændene konventionelt landbrug.

Det er ikke bare økologerne, men også kvinderne, der er i mindretal blandt Dansk Landbrugs nyeste medlemmer - kun 7,9 procent er kvinder.

Du kan læse meget mere om både deltids- og fuldtidslandmændene, og hvad der ellers kom ud af undersøgelsen, her på disse sider og i de kommende udgaver af LandbrugsAvisen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle