Store investeringer i Baltikum

De tre baltiske grovvareselskaber i Danish Agro har alle vist gode resultater og har samlet set omsat for 3,8 mia. kr., hvilket munder ud i et resultat før skat på 70 mio. kr.

I både Estland og Litauen er der blevet investeret i store lagerkapaciteter, ligesom der er investeret i egne lastbiler og p.t. bygges på yderligere lagerkapacitet.

I Estland bliver der omkring Tallinn bygget et nyt hovedsæde for Baltic Agro og Baltic Agro Machinery. Det kommer til at fungere som kontorbygning såvel som lager for bl.a. såsæd og plantebeskyttelsesmidler.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle